Ludowo i regionalnie - niebanalnie 

Ludowo i regionalnie - niebanalnie - Gmina Andrychów

Tytuł projektu: Ludowo i regionalnie - niebanalnie 

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów 

Okres realizacji: 1 lutego 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku 

Wysokość dotacji: 500 zł 

Opis projektu:
W ramach zadania dzieci niepełnosprawne z Gminy Andrychów wykonają z pomocą pedagogów i wolontariuszy przedmioty związane z tradycjami wielkanocnymi (kartki świąteczne, pisanki, koszyczki wielkanocne, świąteczne zwierzątka). Pomysły i wzornictwo wykonywanych prac będą czerpane z bogactwa tradycji ziemi andrychowskiej. Świąteczne rękodzieła będą rozpowszechnione o okresie przedświątecznym wśród mieszkańców ziemi andrychowskiej, a ich zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia. Projekt łączy działalność terapeutyczną (arteterapia) z działaniami na rzecz pokazania tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów plastycznych/ artystycznych. W projekt zostaną zaangażowane dzieci niepełnosprawne oraz ich rodzeństwo z terenu Gminy Andrychów.PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano wszystkie założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu.

Pokazano tradycje ludowe i regionalne związane ze świętami wielkanocnymi dzieciom niepełnosprawnym z Gminy Andrychów, poprzez zaangażowanie ich w wykonanie przedmiotów i ozdób świątecznych oraz rozpowszechnienie ich na terenie Gminy Andrychów w 2015 roku.

Zaprezentowano tradycyjne przedmioty i ozdoby wielkanocne wśród mieszkańców Gminy Andrychów.

Dzieci który wzięły udział w aktywizujących warsztatach artystycznych zainteresowały się tematyką świąt wielkanocnych oraz tradycyjnym wzornictwem i zdobnictwem.

Dzieci który wzięły udział w projekcie usprawniły swoje zdolności manualne w ramach motoryki małej, rozwijały kreatywność i zwiększyły chęć do podjęcia aktywności własnej.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego