Młodzi pływacy

Tytuł projektu: Młodzi pływacy

Projekt dofinansowany przez: Gminę Kalwaria Zebrzydowska

Okres realizacji: 10 czerwca 2015 roku do 2 września 2015 roku

Wysokość dotacji: 2 168 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest spełnienie potrzeby upowszechnienia sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Kalwaria Zebrzydowska w okresie czerwiec – sierpień 2015 r. poprzez organizację zajęć nauki i doskonalenia pływania na basenie.

Beneficjenci zadania: co najmniej 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowskiej w wieku 0 – 24 lat dla których pływanie jest wskazane ze względów zdrowotnych.

W ramach zadania zostaną zorganizowane zajęcia z sportowe dla co najmniej 10 beneficjentów. Zaplanowano realizację puli 50 godzin zajęć, które będą skupiały się na nauce i doskonaleniu umiejętności pływania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Realizacja wsparcia odbywać się będzie na terenie Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach, a do dyspozycji instruktora będą należące do Stowarzyszenie pomoce sportowo – dydaktyczne przechowywane na terenie basenu, które uatrakcyjnią przebieg zajęć.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W projekcie wzięło udział 10 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Przeprowadzono 50 godzin zajęć na basenie.

Upowszechniono sport wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 lat z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Udoskonalono umiejętności sportowe w zakresie pływania wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 lat z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Rozwinięto motorykę dużą i małą oraz pobudzono aktywność i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 lat z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego