Moje potrzeby – Moja terapia

Moje potrzeby – Moja terapia - PFRON

Tytuł projektu: Moje potrzeby – Moja terapia

Projekt dofinansowany przez: PFRON

Okres realizacji: 15 czerwca 2015 roku do 15 listopada 2015 roku

Wysokość dotacji: 26 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia z terenu Powiatu Wadowickiego.

Główny cel zadania: organizacja cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć specjalistycznych z zakresu: rehabilitacji na sali rehabilitacyjnej, rehabilitacji na basenie, integracji sensorycznej oraz logopedii dla co najmniej 40 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie czerwiec – listopad 2015.

Dotacja zostanie przeznaczona na: pokrycie kosztów pracy specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi.PODSUMOWANIE PROJEKTU

 • W projekcie wzięło udział 56 dzieci niepełnosprawnych z Powiatu Wadowice.
 • Zrealizowano 650 h zajęć indywidualnych dla beneficjentów.
 • Wsparto 56 rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.U beneficjentów zadania poprawiła się motoryka duża i mała.
 • Pobudzono tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego beneficjentów zadania.
 • U beneficjentów zadania zmniejszono zaburzenia w sferze układu ruch.
 • U beneficjentów zadania zmniejszono zaburzenia w sferze zmysłów i równowagi.
 • U beneficjentów zadania poprawiły zdolności komunikacyjne.
 • U beneficjentów zadania zwiększył się stopień podejmowania aktywności własne.
 • U beneficjentów zadania poprawiła się wzmocniła się wiara we własne możliwości.
 • U beneficjentów zadania zmniejszyły się negatywne reakcje na ruch.
 • U beneficjentów zadania poprawiła się zwiększył się stopień uwrażliwienia na ruch i bodźce dotykowe.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego