Od WIEDZY do DZIAŁANIA - środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Od WIEDZY do DZIAŁANIA - środki PFRON będące w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Tytuł projektu: Od WIEDZY do DZIAŁANIA


Okres realizacji: 15 czerwca 2015 roku do 30 listopada 2015 roku

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego”.

Wysokość dotacji: 6 972,81 zł

Projekt dotyczy: 

zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2015 poprzez organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Główny cel zadania: poprawa kompetencji w zakresie opieki nad niepełnosprawnymi podopiecznymi Stowarzyszenia „Dać Szansę” u członków ich rodzin i opiekunów oraz wolontariuszy działających w centrum wolontariatu przy Stowarzyszeniu zamieszkujących powiaty: Wadowice, Oświęcim i Sucha Beskidzka, poprzez organizację wsparcia informacyjno – doradczo – szkoleniowego w okresie czerwiec – listopad 2015. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności u beneficjentów podniesie pośrednio jakość opieki nad zależnymi od nich osobami niepełnosprawnymi. 


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

w projekcie wzięło udział 140 BO

kontynuowano działanie 1 punktu informacyjno – doradczego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Wadowicach w roku 2015

specjalista ds. finansów/ ekonomii udzielił 55 porad dla BO

konsultant ds. niepełnosprawności udzielił 150 porad dla BO

psycholog udzielił 50 porad dla BO

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego