Tytuł projektu: Odkrycia między półkami TESCO

Projekt dofinansowany przez: Fundację TESCO DZIECIOM

Okres realizacji: 1 października 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku
Wysokość dotacji: 10 000 zł
Opis projektu:
Celem projektu jest edukacja 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach, którzy są równocześnie wychowankami świetlicy terapeutyczno – integracyjnej „SZANSA” w Wadowicach) w obszarze promocji zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem walki z marnowaniem żywności z wykorzystaniem nauki poprzez działanie oraz akcji tematycznych w okresie: październik 2015 – czerwiec 2016.
Projekt jest skierowany na realizację potrzeb zdiagnozowanych wśród wychowanków świetlicy i skupi się na organizacji aktywności związanych ze zdrowym stylem życia: pedagogicznych zajęć edukacyjno – kulinarnych połączonych z edukującymi wyjściami na zakuty z supermarkecie TESCO w Wadowicach. Podstawowe działania projektowe zostaną uzupełnione o: zajęcia edukacyjne dla rodziców oraz 2 akcje specjalne: "PRZYSMAK WNUKA i WNUCZKI" oraz "TORBACZE w TESCO".
Partnerzy projektu:
  • Regionalny Portal Internetowy www.beskidzka24.pl
  • Fundacja Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse” z Choczni
  • Stowarzyszenie „Nowoczesna gospodyni” z Brzeźnicy
  • Pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: dr n. o zdrowiu Agnieszka Genowska i dr n. med. Magdalena Zalewska
O FUNDACJI TESCO DZIECIOM 
Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska 17 kwietnia 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę Tesco.
Fundacja jest organizacją dobroczynną, celami jej działania jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, których beneficjentami są dzieci i młodzież oraz promocja idei integracji i zaangażowana na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych.
Konkurs „Pracownia Talentów” jest konkursem grantowym, stworzonym z myślą o organizacjach pozarządowych, statutowo zajmujących się edukacją oraz opieką nad dziećmi i młodzieżą. Ideą konkursu jest wyłonienie ciekawych i wartościowych inicjatyw społecznych, a następnie wsparcie finansowe ich realizacji. Pragniemy, aby dzięki naszej pomocy dzieci i młodzież uczestniczyły w ciekawych zajęciach oraz uczyły się nowych rzeczy.
Więcej informacji na stronie: www. fundacjatesco.plKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego