PAJACYK - Polska Akcja Humanitarna

PAJACYK - Polska Akcja Humanitarna

Tytuł projektu: PAJACYK

Okres realizacji: 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

Wysokość dotacji: 22 560 zł

Opis projektu:

W ramach projektu jest prowadzone dożywianie dzieci niepełnosprawnych w Świetlicy Terapeutyczno – Integracyjnej „SZANSA” prowadzonej przez Stowarzyszenie w roku szkolnym 2014/2015.

INFORMACJA O DOŻYWANIU PROWADZONYM PRZEZ POLSKĄ AKCJĘ HUMANITARNĄ  - źródło oraz więcej informacji na stronie internetowej http://www.pah.org.pl/

Działania PAH w Polsce skupiają się przede wszystkim wokół programu dożywiania dzieci. Program realizujemy nie tylko w naszym kraju ale również w krajach dotkniętych problemem niedożywienia dzieci i niemowląt.

Naszym celem jest tworzenie warunków do rozwoju samodzielnej produkcji żywności w krajach najbiedniejszych oraz zmniejszenie liczby niedożywionych i głodnych dzieci w Polsce i na świecie. Dlatego w ramach programu Pajacyk w Polsce finansujemy posiłki dla dzieci w szkołach i świetlicach. Program przeznaczony jest dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, które z różnych przyczyn nie są objęte wsparciem Ośrodków Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania a takiego wsparcia potrzebują. Program realizowany jest za pośrednictwem szkół i świetlic środowiskowych, którym przekazywane są środki finansowe na dożywianie. Dożywianie prowadzone jest podczas trwania roku szkolnego na terenie całego kraju.

Na świecie realizujemy programy opieki specjalistycznej i dożywiania dla dzieci poniżej 5 roku życia, matek karmiących oraz kobiet w ciąży. W program żywnościowy PAH realizowany na świecie wpisane są również projekty rolnicze sprzyjające długofalowemu rozwojowi gospodarki rolnej, zapewniające mieszkańcom krajów rozwijających się możliwość samodzielnego produkowania żywności. Oferujemy im różne formy wsparcia: od dystrybucji nasion i narzędzi, przekazywania zwierząt gospodarskich, po prowadzenie szkoleń z zakresu produkcji żywności i hodowli.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego