Profilaktyka dla smyka II

Profilaktyka dla smyka II - Gmina Andrychów

Tytuł projektu: Profilaktyka dla smyka II

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: 22 czerwca 2015 roku do 15 września 2015 roku

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

Cel główny projektu: Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne z terenu Gminy Andrychów w roku 2015.

Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu Gminy Andrychów w wieku 0 – 18 lat pochodzący z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym.

W ramach zadania zostaną zorganizowane letnie zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrychów wraz z programem profilaktycznym zgodnie z założeniami Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2015. Zaplanowano realizację zajęć pedagogicznych oraz wsparcie psychologa. Program zajęć pedagogicznych (edukacyjnych, plastycznych, muzycznych, krajoznawczych) uwzględni tematykę profilaktyki problemów alkoholowych. Spotkania z psychologiem pozwolą dzieciom z rodzin dotkniętych lub zagrożonym problemem alkoholowym na indywidualne pokonanie trudności emocjonalnych, uporanie się z emocjami i rozwiązywanie problemów rodzinnych i rówieśniczych.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zwiększono skuteczność oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych w rodzinach wychowujących dziecko niepełnosprawne z terenu Gminy Andrychów w roku 2015.

W projekcie wzięło udział 10 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów oraz ich rodzeństwo w wieku 0 – 18 lat pochodzące z rodzin zagrożonych i dotkniętych problemem alkoholowym.

Zorganizowano: 36 h zajęć pedagogicznych i 36 h zajęć psychologicznych dla dzieci. Dzięki tematyce zajęć pedagogicznych, zwiększyła się świadomość dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie na temat szkodliwości nadużywania alkoholu. Dzieci biorące udział w zadaniu pracowały z psychologiem nad rozwiązaniem problemów psychologicznych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego