Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica

Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica - Gmina Brzeźnica 


Tytuł projektu: Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica 

Projekt dofinansowany przez: Gminę Brzeźnica 

Okres realizacji: 15 lipca 2015 roku do 15 września 2015 roku 

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu: 
Projekt dotyczy: pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica. Główny cel zadania: organizacja zajęć specjalistycznych na basenie łączących elementy rehabilitacji i terapii oraz zajęć edukacyjnych z pedagogiem dla co najmniej 7 dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie 15 lipiec – 15 wrzesień 2015. Dotacja zostanie przeznaczona na: opłacenie zajęć dla dzieci oraz zakup biletów na basen

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W projekcie wzięło udział 7 dzieci niepełnosprawnych z Gminy Brzeźnica.

Zrealizowano 22 h zajęć dla dzieci, w tym 12 h na basenie i 10 h zajęć edukacyjnych.

Beneficencji projektu wzmocnili motorykę małą i dużą, nawiązywali relacje interpersonalne, otwarli się na nowe aktywności, wzmocnili wiarę we własne możliwości oraz rozwinęli kreatywność oraz umiejętność kontroli emocji

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego