Przyniosę Ci świąteczny klimat - Powiat Wadowice

Przyniosę Ci świąteczny klimat - Powiat Wadowice

Tytuł projektu: Przyniosę Ci świąteczny klimat

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowice

Okres realizacji: 1 października 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku

Wysokość dotacji: 1 500 zł

Opis projektu:

Celem  projektu jest spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) z terenu Powiatu Wadowice.

W ramach zadania zostaną zorganizowane warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia, na których z różnorodnych materiałów plastyczno – dekoracyjnych powstaną bożonarodzeniowe ozdoby świąteczne. Przedmioty wykonane przez beneficjentów zadania zostaną wystawione na imprezie mikołajowej dla dzieci w Wadowickim Centrum Kultury. Mali artyści, którzy będą się bawić na imprezie mikołajkowej w grudniu 2015, otrzymają upominki i poczęstunek. PODSUMOWANIE PROJEKTU:
  • zaangażowano 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 24 roku życia z terenu Powiatu Wadowice w wykonanie ozdób świątecznych, dokonano prezentacji twórczości beneficjentów w trakcie 1 imprezy mikołajkowej w Wadowickim Centrum Kultury oraz w ramach 1 wystawy internetowej, zakupiono i wręczono upominki dla 50 dzieci niepełnosprawnych

  • nastąpiło otwarcie się dzieci niepełnosprawnych na sztukę, u dzieci niepełnosprawnych kształtowała się wrażliwość artystyczna i kreatywność, pobudzono dzieci niepełnosprawne do radosnego tworzenia, rozszerzyła się wyobraźnia dzieci niepełnosprawnych, wzbudzono poczucie satysfakcji i dowartościowania u dzieci niepełnosprawnych, poprawiła się sprawność manualna u dzieci niepełnosprawnych

  • przedstawiono twórczość niepełnosprawnych artystów wśród mieszkańców Powiatu Wadowickiego

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego