Rehabilitacja razy trzy - Gmina Wadowice

Rehabilitacja razy trzy - Gmina Wadowice

Tytuł projektu: Rehabilitacja razy trzy 

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice 

Okres realizacji: 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

Wysokość dotacji: 10 000 zł 

Opis projektu: 
Celem głównym projektu jest umożliwienie 20 niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia „Dać Szansę” w wieku od 0 do 28 lat z terenu Gminy Wadowice usprawnienia i rozwoju fizycznego wraz ze zwiększeniem dostępności usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie w roku 2015. W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 formy wsparcia: zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia z hipoterapii oraz zajęcia na basenie. Z beneficjentami pracować będą doświadczeni rehabilitanci i terapeuci. Zabiegom i zajęciom będzie towarzyszyć przekazywanie informacji z zakresu promocji zdrowia, które wzmocnią osiągnięte efekty zdrowotne. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gminie Wadowice z zakresu ochrony zdrowia.


PODSUMOWANIE PROJEKTU
 • 35 osób niepełnosprawnych wzięło udział w terapii rehabilitacyjno - terapeutycznej

 • przeprowadzono 92 zabiegi rehabilitacyjne

 • przeprowadzenie 30 godzin hipoterapii

 • przeprowadzenie 70 godzin zajęć na basenie


 • zapewniono właściwą opiekę i stymulowano rozwój fizyczny beneficjentów

 • systematycznie pobudzano beneficjentów do podjęcia aktywności własnej

 • wzmocniono wiarę beneficjentów we własne możliwości

 • wzmocniono i usprawniono motorykę małą u beneficjentów

 • wzmocniono i usprawniono motorykę dużą u beneficjentów

 • przezwyciężono negatywne reakcje beneficjentów na ruch

 • zwiększono wiedzę beneficjentów i ich rodzin z zakresu promocji zdrowia

  PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego