SZANSA – dobry adres III

SZANSA – dobry adres III - Gmina Wadowice

Tytuł projektu: SZANSA – dobry adres III

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wysokość dotacji: 28 000 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu „SZANSA – dobry adres III” jest objęcie co najmniej 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 18 lat, pomocą rehabilitacyjno-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie marzec – grudzień 2015 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach (w postaci zajęć pedagogicznych, rehabilitacyjnych, psychologicznych, basenu), organizacja integracyjnego seansu kinowego dla wychowanków świetlicy ich rodzin, prowadzenie dożywiania wychowanków świetlicy.

PODSUMOWANIE I ETAPU REALIZACJI PROJEKTU

  • w projekcie wzięło udział 31 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”)

  • zrealizowano 107 h zajęć psychologicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

  • zrealizowano 46 h zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

  • zrealizowano 105 h zajęć na basenie dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

  • zrealizowano 30 h zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

PODSUMOWANIE II ETAPU REALIZACJI PROJEKTU

  • w projekcie wzięło udział 54 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”)

  • zrealizowano 73 h zajęć psychologicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

  • zrealizowano 49 h zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

  • zrealizowano 95 h zajęć na basenie dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

  • zrealizowano 1 seans kinowy dla beneficjentów zadania i ich rodzin w ramach świetlicy „Szansa”

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego