Szansa na udane wakacje - Gmina Wadowice 

Szansa na udane wakacje - Gmina Wadowice 

Tytuł projektu: Szansa na udane wakacje
Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice 

Okres realizacji: 1 czerwca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku 

Wysokość dotacji: 11 000 zł 

Opis projektu: 
W ramach projektu „Szansa na udane wakacje” zostaną zorganizowane zajęcia dla 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Wadowice w okresie wakacji 2015. Zaplanowano dwa dwutygodniowe turnusy. Letnie zajęcia będą trwały 6 godzin dziennie i obejmą: opiekę pedagogiczną dzieci, zajęcia sportowo-rekreacyjne, ciepłe posiłki, wycieczki rekreacyjno-turystyczne oraz przeprowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra z pomocą wolontariuszy. Projekt został zaplanowany w oparciu o analizę potrzeb rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne w Gminie Wadowice.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osiągnięto wszystkie założone cele. Zorganizowano wakacyjne zajęcia dla 20 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością zamieszkujących Gminę Wadowice w 2015 roku, co było celem głównym projektu. Zajęcia były zrealizowane w formie dwóch dwutygodniowych turnusów. W każdym turnusie uczestniczyło 10 dzieci.

Osiągnięto również cele szczegółowe. Zapewniono dzieciom i młodzieży objętym projektem poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Prowadzone wsparcie kształtowało u dzieci prawidłowe relacje interpersonalne oraz ułatwiło im nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami. Beneficjenci uczyli się też radzenia sobie z problemami emocjonalnymi.

Zajęcia w ramach półkolonii obejmowały opiekę pedagogiczną, program zajęć działań profilaktycznych dotyczący uzależnień, zajęcia sportowo-rekreacyjne, wycieczki rekreacyjno-turystyczne oraz ciepłe posiłki. Dwóch pedagogów zaangażowanych do projektu wspierał rehabilitant oraz czterech wolontariuszy.

Realizacja projektu pozwoliła na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w wakacyjnej opiece nad dziećmi.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego