Tytuł projektu: Szanso-nutki 

Tytuł projektu: Szanso-nutki 

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice 

Okres realizacji: 1 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

Wysokość dotacji: 3 000 zł 

Opis projektu:
W ramach projektu „Szanso-nutki” zostanie założony zespół muzyczny dla co najmniej 10 dzieci niepełnosprawnych (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) z terenu Gminy Wadowice. Grupa „Szanso-nutki” będzie spotykać się systematycznie przez 10 miesięcy, na zajęciach muzycznych prowadzonych przez pedagoga z pomocą wolontariusza. Dzieci będą ćwiczyć śpiew i uczyć się grać na instrumentach muzycznych, a podsumowaniem ich pracy będzie występ, jaki dadzą dla swoich rodzin oraz reszty podopiecznych Stowarzyszenia w Wadowickim Centrum Kultury.


PODSUMOWANIE PROJEKTU:

  • poprawił się dostęp do edukacji muzycznej wśród niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z Gminy Wadowice

  • zwiększyły się umiejętności gry na instrumentach oraz śpiewu u beneficjentów zadania

  • beneficjenci zadania otwarli się na sztukę oraz kształtowali swoją wrażliwość artystyczną

  • upowszechniono kulturę muzyczną wśród mieszkańców Gminy Wadowice

  • założono grupę muzyczną „Szanso-nutki” dla dzieci niepełnosprawnych

  • 10 dzieci niepełnosprawnych wzięło udział w zajęciach muzycznych

  • 1 pedagog przepracował 70 godzin

  • 1 wolontariusz przepracował 35 godzin

  • zorganizowano 1 występ dzieci w Wadowickim Centrum Kultury

  PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego