Wolontariusz – bohater dnia codziennego

Wolontariusz – bohater dnia codziennego - Województwo Małopolskie

Tytuł projektu: Wolontariusz – bohater dnia codziennego

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.

Okres realizacji: 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wysokość dotacji: 16 500 zł

Opis projektu:

Celami zadania są:

Popularyzacja idei wolontariatu wśród młodzieży powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez realizację kampanii promującej wolontariat w okresie lipiec – grudzień 2015.

Zwiększenie kompetencji wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu w okresie lipiec – sierpień 2015.

W ramach projektu, dla wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu zostaną zorganizowane: tygodniowy wyjazd treningowo – szkoleniowy , w trakcie którego wolontariusze podniosą swoje kompetencje w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz cykl szkoleń stacjonarnych w Wadowicach dla wolontariuszy pragnących zwiększyć swoją wiedzę i rozwiać wątpliwości związane z wolontariatem na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dokumentacja fotograficzna i merytoryczna z działań będą podstawą do przeprowadzenia kampanii pod hasłem „Wolontariusz – bohater dnia codziennego”. Zintegrowane, nowatorskie działania przyciągną uwagę młodzieży i pozwolą na stworzenie warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat.


PODSUMOWANIE PROJEKTU:

opracowano 1 kolorową publikację dla dzieci i młodzieży zachęcającej do zostania wolontariuszem, wydrukowano i rozpowszechniono na terenie Powiatu Wadowice i Powiatu Oświęcim 750 egzemplarzy publikacji „Wolontariusz – bohater dnia codziennego”

przeprowadzono 1 akcję informacyjno-promocyjną na temat wolontariatu w internecie, wydrukowano 1 artykuł na temat projektu w prasie

zorganizowano 1 wyjazd treningowo-szkoleniowy dla wolontariuszy, zorganizowano cykl warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszy w Wadowicach, przeszkolono 50 wolontariuszy

zakupiono 14 koszulek z nadrukiem projektowym

rozpowszechniono ideę wolontariatu wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów, dyrekcji szkół i nauczycieli z terenu Powiatu Wadowice i Powiatu Oświęcim

promowano ideę wolontariatu jako sposobu na rozwój, zdobywanie doświadczenia oraz sposobu na ciekawsze i bogatsze życia oraz podniesiono kwalifikacje 50 wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Dać Szansę”

zwiększono motywację do działania i podniesiono wiarę we własne możliwości u beneficjentów zadania, zwiększono wiedzę beneficjentów zadania na temat zalet i form wolontariatu, wzrosło poczucie przynależności do grupy członków Centrum Wolontariatu

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Publikacja do pobrania: Wolontariusz - bohater dnia codziennego (publikacja).pdf


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego