Żeby zrobić więcej - wzmacniamy kompetencje

Żeby zrobić więcej - wzmacniamy kompetencje - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

Tytuł projektu: Żeby zrobić więcej - wzmacniamy kompetencje

Projekt dofinansowany przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2015

Okres realizacji: 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wysokość dotacji: 54 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe, w szczególności zwiększenia kompetencji organizacji obywatelskiej jaką jest Stowarzyszenie „Dać Szansę” poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności osób w niej działających.

Cel główny: wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia „Dać Szansę” – organizacji obywatelskiej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych, dzięki podniesieniu w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2015 kwalifikacji i kompetencji u co najmniej 50 pracowników i wolontariuszy organizacji. 

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu jakim jest: niewystarczający poziom kompetencji kadrowych (specjalistów, pracowników administracyjnych, wolontariuszy) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnym w naszym środowisku lokalnym. Odnosi się to zarówno do zastosowania nowych, specjalistycznych form terapeutycznych pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak i do umiejętności sprawnej koordynacji i obsługi księgowej inicjatyw obywatelskich w ramach grantów i dotacji. Stowarzyszenie poszukuje równocześnie mechanizmów, dzięki którym może działać sprawniej i bardziej skutecznie.

W ramach projektu zaplanowano: doszkolenie kadry specjalistycznej i administracyjnej Stowarzyszenia oraz wolontariuszy, organizację obozu motywacyjno-treningowego dla specjalistów, poprawę warunków pracy poprzez zakup branżowych czasopism i publikacji, programów oraz komputera i mebli biurowych oraz wydanie informatora dla wolontariuszy.
Projekt przewiduje współpracę z 2 szkołami (partnerami): Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach i Zespołem Szkół nr 3 w Wadowicach im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Działania projektowe poprawią w roku 2015 jakość oferty Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych. Rezultaty projektu będą długofalowe w środowisku lokalnym i pozwolą na unowocześnienie i rozwój wsparcia dla ponad 200 rodzin. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia pozycji i marki Stowarzyszenia jako godnej zaufania społecznego organizacji obywatelskiej. Równocześnie stanie się dobrym przykładem dla innych organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym - będzie im służyć swoją wiedzą i doświadczeniem.
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego