Złap mnie za rękę – terapia ruchem dzieci niepełnosprawnych

Złap mnie za rękę – terapia ruchem dzieci niepełnosprawnych - Powiat Wadowicki

Tytuł projektu: Złap mnie za rękę – terapia ruchem dzieci niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 20 lutego 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowickiego.

Główny cel zadania: organizacja bezpłatnych, systematycznych zajęć specjalistycznych z zakresu terapii ruchem na sali rehabilitacyjnej oraz basenie dla co najmniej 10 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie luty – czerwiec 2015.

Dotacja zostanie przeznaczona na: opłacenie zajęć z rehabilitantem oraz zakup biletów na basen.
PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano zamierzone cele.

Zorganizowano cykl bezpłatnych, systematycznych zajęć specjalistycznych z zakresu terapii ruchem dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie luty – czerwiec 2015, co było celem głównym zadania. W projekcie wzięło udział 20 dzieci. Zatrudniona w ramach projektu rehabilitantka przepracowała z nimi 110 godzin na basenie oraz na sali rehabilitacyjnej.

Udało się osiągnąć cele szczegółowe. Beneficjenci projektu, w zależności od indywidualnych możliwości: rozwinęli motorykę dużą i małą, zwiększyli tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego, zmniejszyli napięcie mięśniowe, pobudzili prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego, poprawili ruchomość stawów. Dzieci, które wzięły udział we wsparciu zostały pobudzono do podjęcia aktywności własnej. Wzmocniła się ich wiara we własne możliwości. Dzieci przezwyciężały negatywne reakcje na ruch oraz uwrażliwiały się na ruch i bodźce dotykowe. Zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii ruchem były dopasowane do potrzeb każdego dziecka (beneficjenta projektu).

Wsparcie w ramach projektu było bezpłatne – wsparto dzięki temu rodziny dotknięte niepełnosprawnością.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego