Aby odnaleźć się w społeczeństwie

Tytuł projektu: Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych "Aby odnaleźć się w społeczeństwie"

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 marzec 2016 - 30 lipiec 2016

Wysokość dotacji: 6 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Główny cel zadania: organizacja bezpłatnych, systematycznych zajęć specjalistycznych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz wsparcia psychologicznego dla co najmniej 10 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w okresie marzec – lipiec 2016.

Dotacja zostanie przeznaczona na: opłacenie zajęć dla beneficjentów oraz zakup pomocy do zajęć.

RELACJE Z ZAJĘĆ TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
  1. W miesiącu kwietniu głównym celem naszych zajęć była integracja w grupie oraz nauka kulturalnego zachowania w miejscach użyteczności publicznej. Uczyliśmy się współpracy w grupie oraz tworzenia poczucia bezpieczeństwa w naszej grupie. Zwróciliśmy szczególną uwagę na budowanie więzi pomiędzy dziećmi oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez społeczne wzmocnienie ze strony innych dzieci. Dzięki wyjściom do miejsc w naszym mieście (takich jak kawiarnia, restauracja, czy sklep zabawkowy) nasi podopieczni uczyli się jak poprawnie używać zwrotów grzecznościowych.
  2. W miesiącu maju nasze zajęcia poświęcone były nauce pracy w grupie oraz wykorzystaniu zwrotów grzecznościowych w praktyce. Dodatkowo ważnym elementem zajęć stała się praca nad modelowaniem i kształtowaniem umiejętności rozwiązywania konfliktów. Nasze zajęcia pozwoliły na integrację grupy oraz stworzenie prawidłowych relacji rówieśniczych.
  3. W miesiącu czerwcu skupiliśmy się na nauce dokonywania wyboru. Udaliśmy się do sklepu i uczyliśmy się wybrać jeden produkt, który mogliśmy kupić. Dokonywaliśmy również wyboru zabawek podczas zabawy swobodnej. Utrwaliliśmy zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
  4. W miesiącu lipcu doskonalimy umiejętność współdziałania w grupie. Wprowadziliśmy elementy rywalizacji, aby wdrażać dzieci do poszukiwania sposobu radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami, W tym celu udaliśmy się na plac zabaw i podczas zabaw sportowych realizowaliśmy w/w cele.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Osiągnięto założone cele, zgodnie z korektą harmonogramu i kosztorysu. Od marca do lipca 2016 zorganizowano bezpłatne, systematyczne zajęcia specjalistyczne z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapii psychologicznej dla 16 dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice, co było głównym celem projektu.

Osiągnięto również cele szczegółowe: wsparto rodziny dotknięte niepełnoprawnością (dzięki umożliwieniu beneficjentom projektu bezpłatnego dostępu do specjalistycznych form wsparcia), a do oferty wnioskodawcy wprowadzono Trening Umiejętności Społecznych. U beneficjentów projektu zaobserwowano poprawę kondycji psychicznej, poprawę umiejętności społecznych oraz poprawę samodzielności i pewności siebie, co udało się osiągnąć dzięki dopasowaniu wsparcia do ich indywidualnych potrzeb.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego