Artyści górą! Aktywizacja kulturą

Tytuł projektu: Artyści górą! Aktywizacja kulturą

Projekt dofinansowany ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji: 1 maj 2016 - 31 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 30 000 zł

Opis projektu:

Ideą projektu "Artyści górą! aktywizacja kulturą" jest ułatwienie dostępu do aktywizacyjnej i integrującej oferty kulturalnej dla co najmniej 60 rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna.
Zadanie pozwoli na utworzenie trwałej płaszczyzny kontaktowej pomiędzy osobami ograniczonymi barierami w dostępnie do kultury, a lokalnymi artystami i organizacjami kulturalnymi.
Wśród zaplanowanych na rok 2016 działań projektowych są: współpraca z Muzeum Dom Jana Pawła II, Fundacją „Sowiarnia”, Galerią Sztuki „Bałysówka” i Wadowickim Centrum Kultury. Beneficjenci wezmą udział również w wyjazdach tematycznych do Krakowa, Bielska Białej oraz do Pacanowa. Dla dzieci przygotowano również świetlicowe warsztat kulturalne z pedagogiem.
Nieodpłatna oferta kulturalna o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej spełni oczekiwania co najmniej 240 beneficjentów w rożnym wieku dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Stowarzyszenie „Dać Szansę” w Wadowicach chciało dzięki realizacji projektu ułatwić dostęp do aktywizacyjnej i integrującej oferty kulturalnej dla co najmniej 60 rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna. Czy się udało?

Zadanie pozwoliło na utworzenie trwałej płaszczyzny kontaktowej pomiędzy osobami ograniczonymi barierami w dostępnie do kultury, a lokalnymi artystami i organizacjami kulturalnymi. W ramach działań projektowych podjęto współpracę z: Muzeum Dom Jana Pawła II, Fundacją „Sowiarnia”, Galerią Sztuki „Bałysówka” i Wadowickim Centrum Kultury. Beneficjenci wzięli udział też w wyjazdach tematycznych do Krakowa, Bielska Białej oraz do Pacanowa. Dzieci skorzystały ze świetlicowych warsztatów kulturalnych z pedagogiem.

Nasza oferta kulturalna o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej spełniła oczekiwania ponad 280 beneficjentów w rożnym wieku dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne.  Doświadczenia i emocje przeżyte w ramach projektu pozostaną z nami na długo.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego