II letnia Spartakiada dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Wadowice

Tytuł projektu: II letnia Spartakiada dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Wadowice

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 maj 2016 - 30 czerwiec 2016

Wysokość dotacji: 2 000 zł

Opis projektu:


W ramach projektu „II letnia Spartakiada dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Wadowice” zostanie zorganizowana integracyjna impreza sportowo-rekreacyjna w okolicy Wadowic – na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego KARPIK w Graboszycach.

Zostaną na nią zaproszone osoby niepełnosprawne (dzieci i młodzież) zamieszkujące teren Gminy Wadowice wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Okazją do organizacji rodzinnej imprezy sportowej będą obchody Dnia Dziecka. Spotkanie będzie nastawione na zaangażowanie wszystkich do czynnego uczestnictwa z zawodach i zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Program imprezy zostanie przygotowany przez nauczyciela wychowania fizycznego, który zadba o aktywność fizyczną i integrację wszystkich uczestników zabawy.

W ramach imprezy przewidziano liczne atrakcje: spartakiadę dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych z nagrodami, ruchowe zabawy rekreacyjne oraz poczęstunek dla uczestników.
NOTA Z REALIZACJI IMPREZY

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach informuje, że impreza „II letnia Spartakiada dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Wadowice odbyła się 3 czerwca 2016 o godz. 16.00 na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Karpik (Graboszyce 192, 32-640 Zator).

Spartakiada, przyczyniła się do rozwoju aktywności ruchowej oraz społecznej jej uczestników. W imprezie wzięło udział 80 beneficjentów, w tym 40 dzieci niepełnosprawnych. Dzięki Spartakiadzie rozwinięto ofertę działań z zakresu kultury fizycznej dla mieszkańców Gminy Wadowice, zachęcono dzieci niepełnosprawne do podejmowania aktywności własnej i rywalizacji sportowej, zintensyfikowano relacje dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami, usprawniono i dowartościowano dzieci niepełnosprawne, wsparto rodziny dotknięte niepełnosprawnością. W trakcie imprezy propagowano: rodzinne uprawianie sportu na świeżym powietrzu, pozytywny wpływ rywalizacji sportowej na zwiększanie integracji społecznej oraz wolontariat na rzecz sportu.

Imprezę zrealizowano dzięki wsparciu finansowym Gminy Wadowice.


PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego