IV Powiatowe Mistrzostwa Pływackie Stowarzyszenia Dać Szansę

Tytuł projektu: IV Powiatowe Mistrzostwa Pływackie Stowarzyszenia Dać Szansę

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki 

Okres realizacji: 1 wrzesień 2016 - 30 listopad 2016

Wysokość dotacji: 500 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację otwartych dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Powiatu Wadowice zawodów na basenie w roku 2016.

Do wzięcia udziału w zawodach zostaną zaproszone dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu Powiatu Wadowice. Będą to zawodnicy zarówno zgłaszający się indywidualnie, jak i za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wszystkie działania informacyjno – promocyjne będą prowadzone w taki sposób, aby dotarły do mieszkańców Powiatu Wadowice.

Zakres rzeczowy zadania: w ramach projektu zostaną zorganizowane w roku 2016 otwarte dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Powiatu Wadowice zawodów na basenie. Imprezie towarzyszyć będą działania informacyjno – promocyjne.

Dotacja zostanie przeznaczona na wynajem basenu na zawody.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

  • Rozwinięto i spopularyzowano aktywność sportową osób niepełnosprawnych, co było celem głównym projektu. Cel osiągnięto dzięki organizacji otwartych dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów zawodów na basenie w roku,27 listopada 2016. W zawodach wzięło udział 30 zawodników z Powiatu Wadowickiego.
  • Rozpowszechniono idę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wadowickiego oraz promowano sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Powiatu Wadowickiego
  • Udzielono wsparcia w dziedzinie kultury fizycznej osobom niepełnosprawnym.
  • Pobudzono osoby niepełnosprawne biorące udział w zadaniu do podjęcia aktywności własnej i rozbudzono u nich ducha rywalizacji i wiary we własne możliwości.
  • Rozwinięto wolontariat na rzecz sportu.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego