Mali rękodzielnicy

Tytuł projektu: Mali rękodzielnicy

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2016 - 30 październik 2016

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu:

W ramach projektu „Mali rękodzielnicy” zostaną zorganizowane warsztaty z rękodzieła dla co najmniej 10 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) z terenu Gminy Wadowice. Warsztaty wpłyną na powszechnienie kultury na terenie Gminy Wadowice w roku 2016.

Warsztaty w 5-8 osobowych grupach będą realizowane w wadowickiej „Sowiarni”. Pracownik „Sowiarni” zapewni materiały do zajęć z rękodzieła i poprowadzi spotkania.

W ramach projektu zaplanowano realizację 11 spotkań warsztatowych trwających po 2 godziny. Warsztaty przyliżą dzieciom małopolską kulturę i różne techniki rękodzielnicze. Zajęcia wpłyną również na integrację dzieci w grupie, rozwój wyobraźni i poprawę motoryki małej.

Podsumowanie projektu:

  1. Zorganizowano w ramach projektu (w roku 2016) edukacyjne warsztaty z rękodzieła „Sowiarni” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Działania te przyczyniły się do upowszechnienia kultury na terenie Gminy Wadowice, co było głównym celem projektu.
  2. Osiągnięto cele szczegółowe: 15 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” z Gminy Wadowice poznało i wypróbowało różne techniki rękodzielnicze. Dzieci otwarł się kulturę i tradycję oraz zwiększyły swoją wrażliwość na sztukę. Projekt pozwolił na upowszechnianie kultury wśród rodzin niepełnosprawnych dzieci z Gminy Wadowice oraz promocję działań artystycznych dzieci niepełnosprawnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego