Małopolski Rajd Osób Niepełnosprawnych "SZANSA 2016"

Tytuł projektu: Małopolski Rajd Osób Niepełnosprawnych "SZANSA 2016"

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 kwiecień 2016 - 31 lipiec 2016

Wysokość dotacji: 2 500 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację otwartej imprezy w Dolinie Karpia w formie rajdu połączonego ze spartakiadą dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Małopolski w roku 2016.

Wojewódzka ranga projektu: do wzięcia udziału w zawodach zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu Województwa Małopolskiego. Będą to zawodnicy zarówno zgłaszający się indywidualnie, jak i za pośrednictwem szkół, placówek i organizacji pozarządowych. Wszystkie działania informacyjno – promocyjne będą prowadzone w taki sposób, aby dotarły do wszystkich mieszkańców Małopolski.

Zadanie dotyczy: realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku - upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, akademickim i osób niepełnosprawnych.


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2016 ROKU W RAMACH ZADANIA UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ PN. „MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO”.SZANSA 2016 – to była zabawa!

W piątkowe popołudnie, 3 czerwca, roześmiane twarze szczęśliwych dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością wypełniły po brzegi teren ośrodka rekreacyjnego „Karpik” w Graboszycach. Wtedy to uczestnicy Małopolskiego Rajdu Osób Niepełnosprawnych SZANSA 2016 dotarli na metę!

Dzięki zaangażowaniu pracowników ośrodka, wolontariuszy oraz pracowników Stowarzyszenia, piękne popołudnie minęło w radosnej i wyjątkowej atmosferze. Dzień ten był dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin okazją do miłego spotkania w szerszym gronie, a dla młodszych uczestników, także do wspólnej zabawy i świętowania Dnia Dziecka. Nie zabrakło gier, licznych rozrywek i sportowej rywalizacji. Atrakcjami, na jakie mogły liczyć wszystkie dzieci były między innymi: różnorodne konkurencje sportowe dla starszych i młodszych, puszczanie gigantycznych baniek mydlanych, malowanie twarzy i wiele innych. Nie mogło obejść się również bez poczęstunku. Na wszystkich uczestników czekały bowiem słodkie lody, ciasto i napoje oraz pyszne kiełbaski. Każdy uczestnik imprezy otrzymał słodką paczkę z nagrodami.

Organizacja rajdu nie byłaby możliwa bez wsparcia Województwa Małopolskiego, Gminy Wadowice oraz Gminy Andrychów. Dzięki wsparciu samorządowemu oraz wielu osobom dobrego serca, Stowarzyszenie „Dać Szansę” jest w stanie pomagać osobom niepełnosprawnym w ich trudnej rzeczywistości. Niezwykle ważne jest, że pomoc Stowarzyszenia opiera się nie tylko na organizacji zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych, ale także tych sportowych i rekreacyjnych. Oczywiste jest, że dzieci najwięcej uczą się poprzez zabawę i to właśnie jej nie powinno nigdy w dziecięcym świecie zabraknąć.

Małopolski Rajd Osób Niepełnosprawnych SZANSA 2016 rozpowszechnił ideę krzewienia kultury fizycznej oraz promował sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy za wspólną zabawę!


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano założone cele projektu, zgodnie z umową.

  • Rozwinięto i spopularyzowano aktywność sportową osób niepełno-sprawnych.
  • Rozpowszechniono ideę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Województwa Małopolskiego oraz promowano wśród nich sport osób niepełnosprawnych.
  • Udzielono wsparcia osobom niepełnosprawnych w dziedzinie sportu.
  • Pobudzono osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie do podjęcia własnej aktywności sportowej oraz rozbudzono u nich ducha rywalizacji i wiary we własne możliwości.
  • Rozwinięto wolontariat na rzecz sportu osób niepełnosprawnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego