Mikołaj w kinie w bajkowej krainie

Tytuł projektu: Mikołaj w kinie w bajkowej krainie

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki 

Okres realizacji: 15 październik 2016 - 15 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 1 500 zł

Opis projektu:

Cel główny projektu:spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) z terenu Powiatu Wadowice poprzez zorganizowanie dla nich imprezy mikołajkowej w Wadowickim Centrum Kultury w grudniu 2016 roku.

Beneficjenci zadania: 100 osób, w tym  dzieci (dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzeństwo) z Powiatu Wadowice i ich opiekunowie.

Zakres rzeczowy zadania: W ramach zadania zostanie zorganizowana impreza mikołajkowa dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia w Wadowickim Centrum Kultury. Dzieci niepełnosprawne, ich rodzeństwo i opiekunowie zostaną zaproszeni na bajkowy seans filmowy do sali kinowej. Po jego zakończeniu na scenę wkroczy Mikołaj, który w towarzystwie wolontariuszy – aniołków, wręczy dzieciom paczki ze słodyczami. 

Dotacja zostanie przeznaczona na: zakup biletów do kina w WCK oraz zakup upominków dla dzieci.

NOTKA Z IMPREZY

Impreza Mikołajkowa Stowarzyszenia Dać Szansę pod hasłem „Mikołaj w kinie w bajkowej krainie” odbyła się w niedzielę, 4 grudnia 2016r. Impreza została zrealizowana w ramach projektu pod tym samym tytułem, który został dofinansowany przez Powiat Wadowicki  kwotą 1500 zł. Dotację przeznaczono na przygotowanie paczek ze słodyczami oraz organizację seansu kinowego dla 50 dzieci niepełnosprawnych (podopiecznych Stowarzyszenia) wraz z opiekunami.
Mikołajkowy seans kinowy - „Vaiana: skarb oceanu” spodobał się wszystkim – dzieciom i dorosłym. Po filmie na scenę wkroczył Mikołaj w towarzystwie wolontariuszy w strojach aniołków i wręczył prezenty dzieciom. Uczestnicy imprezy zostali poinformowani o dofinansowaniu projektu przez Powiat Wadowicki.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Spełniono potrzebę upowszechnienia kultury wśród rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne  z terenu Powiatu Wadowice, co było celem głównym projektu. Cel osiągnięto dzięki zorganizowaniu imprezy mikołajkowej dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” w Wadowickim Centrum Kultury 4 grudnia 2016 roku. W imprezie wzięło udział 100 osób (50 dzieci i 50 ich opiekunów).

Beneficjenci projektu otwarli się na sztukę i mieli możliwość kształtowania wrażliwości artystycznej. U dzieci biorących udział w projekcie poprawiła się zdolność komunikacji interpersonalnej, zdolność wyrażania emocji, wzrosła samoocena i pewność siebie. Udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością. Rozwinięto wolontariat na rzecz kultury.PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego