Niecodzienna rehabilitacja

Tytuł projektu: Niecodzienna rehabilitacja

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2016 - 31 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest umożliwienie co najmniej 20 niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia „Dać Szansę” w wieku od 0 do 30 lat z terenu Gminy Wadowice usprawnienia i rozwoju fizycznego oraz integracji z otoczeniem w połączeniu ze zwiększeniem dostępności usług terapeutyczno – rehabilitacyjnych świadczonych przez Stowarzyszenie w roku 2016.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 formy wsparcia: zajęcia z hipoterapii i jazdy konnej, zajęcia na basenie oraz zajęcia z dogoterapii. Rehabilitacja będzie zatem prowadzona w sposób niecodzienny – z wykorzystaniem metod głęboko integrujących beneficjentów z otoczeniem.

Z beneficjentami pracować będą doświadczeni rehabilitanci i terapeuci. Zabiegom i zajęciom będzie towarzyszyć przekazywanie informacji z zakresu promocji zdrowia, które wzmocnią osiągnięte efekty zdrowotne. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niepełnosprawnych w Gminie Wadowice z zakresu ochrony zdrowia.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 • w projekcie wzięło udział 31 osób niepełnosprawnych w terapii rehabilitacyjno - terapeutycznej
 • zaangażowano 1 dogoterapeutę,  1 instruktora na basenie, 1 stadninę koni , 1 wolontariusza  i 1 koordynatora  
 • przeprowadzono 20 godzinnych sesji dogoterapii
 • przeprowadzono 61 godzin hipoterapii i jazdy konnej
 • przeprowadzono 80 godzin zajęć na basenie
 • przekazano 31 beneficjentom i ich rodzinom treści z zakresu promocji zdrowia
 • zapewniono właściwą opiekę i stymulowano rozwój fizyczny beneficjentów
 • systematyczne pobudzano beneficjentów do podjęcia aktywności własnej
 • wzmocniono wiarę beneficjentów we własne możliwości
 • wzmocniono i usprawniono motorykę małą i dużą u beneficjentów
 • przezwyciężano negatywne reakcje beneficjentów na ruch
 • zwiększono integrację beneficjentów z otoczeniem
 • zwiększono wiedzę beneficjentów  i ich rodzin z zakresu promocji zdrowia

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego