Przystanek "Sowiarnia" - warsztaty kulturalne dla uczniów z niepełnosprawnością

Tytuł projektu: Przystanek „Sowiarnia” - warsztaty kulturalne dla uczniów z niepełnosprawnością

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 czerwiec 2016 - 15 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 8 500 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępu 25 uczniów niepełnosprawnych do wychowawczego oddziaływania sztuki wspomagającej rozwój, poprzez organizację dla nich warsztatów kulturalnych w Wadowicach w roku 2016 dostępnych z wykorzystaniem mechanizmu bonów edukacyjnych.

Zadanie dotyczy: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r. pn. „Bon edukacyjny”.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja indywidualnie dobranych, aktywizacyjnych warsztatów kulturalnych dla uczniów z niepełnosprawnością, które będą stymulować ich rozwój oraz pobudzać ich do aktywności twórczej. Warsztaty będą realizowane w wadowickiej pracowni artystycznej „Sowiarnia”

Dotacja w całości zostanie przeznaczona na: opłacenie zajęć dla dzieci.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zrealizowano wszystkie założone cele. Zwiększono dostęp 25 uczniów niepełnosprawnych do wychowawczego oddziaływania sztuki wspomagającej rozwój, co było celem głównym projektu. Udało się to osiągnąć dzięki zorganizowaniu dla nich warsztatów kulturalnych w Wadowicach w roku 2016 dostępnych z wykorzystaniem mechanizmu bonów edukacyjnych.

Osiągnięto również cele szczegółowe.

  1. Stworzono warunki do podniesienia poziomu świadomości oraz rozwoju form ekspresji kulturalnej u uczniów niepełnoprawnych będących beneficjentami projektu. (Cel osiągnięto dzięki przygotowaniu dla beneficjentów indywidualnie dobranej aktywizacyjnej oferty warsztatowej).

  2. Stymulowano rozwój uczniów niepełnosprawnych będących beneficjentami projektu. (Cel osiągnięto dzięki wykorzystaniu zajęć edukacyjnych angażujących różne zmysły, usprawniających manualnie i pozwalających wyrazić emocje).

  3. Pobudzono uczniów niepełnosprawnych będących beneficjentami projektu do aktywności twórczej na zajęciach projektowych oraz poza nimi – w warunkach domowych i szkolnych. (Cel osiągnięto dzięki rozwinięciu u beneficjentów umiejętności artystycznych)

  4. Rozpowszechniono w Małopolsce Zachodniej informacje na temat „Bonu edukacyjnego” oraz roli sztuki w procesie edukacji uczniów z niepełnosprawnością.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE EDUKACJI W 2016 R. PN. „BON EDUKACYJNY”
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego