Radość sportowych zmagań

Tytuł projektu: Radość sportowych zmagań

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: 1 luty 2016 - 31 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu:

Działania z zakresu kultury fizycznej są prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” od 13 lat. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają dobroczynny wpływ sportu na zdrowie i integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz skłaniają do ich kontynuacji i rozwijania w roku 2016 w ramach zadania publicznego „Radość sportowych zmagań”.

Głównym celem zadania jest usprawnienie niepełnosprawnych - podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” (dzieci i młodzieży) z terenu gminy Andrychów poprzez zapewnienie im zajęć sportowych zajęć rekreacyjno - rehabilitacyjnych w roku 2016.

W ramach projektu zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia z terenu Gminy Andrychów. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej pozwoli dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością do korzystania z projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano:

  • zajęcia z nauki i doskonalenia pływania z instruktorem

  • zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej

  • zawody sportowe na Krytej Pływalni „Delfin” w Wadowicach

  • spartakiadę integracyjną w Graboszycach

Rodziny objęte wsparciem skorzystają z bezpłatnych, systematycznych sportowych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla swoich dzieci, które będą dostosowane do ich wieku, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie projektu: 

Z projektu skorzystało 31 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” (dzieci i młodzieży) z terenu gminy Andrychów. Zapewniono im w roku 2016 sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne, co było celem głównym projektu. W ramach zadania dzieci skorzystały z zajęć na basenie i zajęć z rehabilitantem oraz wzięły udział w 2 sportowych imprezach integracyjnych.

Zrealizowano zaplanowane cele szczegółowe. Dzięki dostosowaniu oferty zajęciowej do potrzeb poszczególnych dzieci nastąpiło usprawnienie i pobudzenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do podjęcia aktywności własnej. Zwiększyła się integracja i pewność siebie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Zachęcono dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do rywalizacji sportowej. Zachęcono dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności własnej. Dzięki organizacji wsparcia bez pobierania opłat wsparto rodziny dotknięte niepełnosprawnością. Dzięki działaniom informacyjno-promocyjnym, upowszechniono dobroczynny wpływ kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełno-sprawnych.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego