Równowaga pomaga

Tytuł projektu: Równowaga pomaga

Projekt dofinansowany przez: Gminę Spytkowice

Okres realizacji: 1 lipiec 2016 - 31 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

W ramach realizacji zadania zostaną zakupione pomoce pedagogiczne (podświetlany blat, pióropusz światłowodów, zestaw do aromaterapii i kocyk obciążeniowy) oraz zostaną zorganizowane i przeprowadzone zajęcia z pedagogiem na sali doświadczania świata dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm lub narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, przemoc w rodzinie), znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (ubóstwo, złe warunki życiowe), które zamieszkują tereny Gminy Spytkowice.

Projekt zakłada wykorzystanie zakupionych pomocy przez pedagoga do zajęć dla BO na sali doświadczania świata. Zorganizowanie i przeprowadzenie terapeutycznego wsparcia przyczyni się do rozwiązywania problemów emocjonalnych i osiągnięcia równowagi beneficjentów projektu.Beneficjenci będą uczyli się kontrolowania i wyrażania emocji, relaksacji oraz radzenia sobie w codziennych stresowych sytuacjach. Wykorzystanie pomocy oddziałujących na zmysły i wyobraźnię pobudzi ich kreatywność i podniesie samoocenę.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

  • Zakupiono specjalistyczne pomoce do zajęć na Sali Doświadczania Świata oraz zorganizowano zajęcia z pedagogiem dla 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (alkoholizm oraz narkomania w rodzinie, wielodzietność, sieroctwo, przemoc w rodzinie), o trudnej sytuacji materialnej (bieda, złe warunki życiowe), zamieszkujących tereny Gminy Spytkowice, co było celem głównym projektu.
  • Osiągnięto również cele szczegółowe. Wykorzystano zakupione pomoce w szeregu zrealizowanych zajęć pedagogicznych dla 10 BO, wpływających na ich rozwój społeczny oraz usprawnienie zaburzonych czynności życiowych. Zainicjowano i stymulowano rozwiązywanie problemów psychologicznych i sytuacji trudnych BO. Umożliwiono lepszy start w przyszłość BO, poprzez organizację dla nich systematycznego wsparcia terapeutycznego. Podniesiono poziom samooceny oraz zaangażowania w wykonywanie zadań BO. U BO nastąpiła również poprawa  w zakresie kontrolowania i wyrażania emocji oraz radzenia sobie w codziennych stresowych sytuacjach. Zagospodarowano czas wolny BO i poprawiono aktywizację społeczną BO z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. Na potrzeby projektu zatrudniono 1 specjalistę (pedagoga).


PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego