SZANSA – dobry adres IV

Tytuł projektu: SZANSA – dobry adres IV

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2016 - 31 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 31 000 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu „SZANSA – dobry adres IV” jest objęcie co najmniej 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie marzec – grudzień 2016 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach (w postaci grupowych zajęć pedagogicznych) oraz organizacja integracyjnego seansu kinowego i spotkania z Mikołajem dla wychowanków świetlicy ich rodzin i prowadzenie dożywiania wychowanków świetlicy.

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (1 MARZEC 2016 - 31 SIERPIEŃ 2016)

Rezultaty twarde:

 • w projekcie wzięło udział 40 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”), w tym 3 rodzeństwa po 2 dzieci

 • objęto wsparciem 37 rodzin z terenu Gminy Wadowice

 • dokonano aktualizacji i eksponowano 1 stronę internetową

 • zaangażowano do projektu: 1 kierownika świetlicy,8 pedagogów (6 + 2 zmiany)

 • zrealizowano 184 h grupowych zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

 • kierownik świetlicy „Szansa” przepracował 73 h

 • zaangażowano do projektu 10 wolontariuszy, których 6, którzy przepracowali 167 h

Rezultaty miękkie:

 • zorganizowano czas wolny wychowankom świetlicy – dzieciom niepełnosprawnych pochodzącym z terenu Gminy Wadowice

 • stymulowano rozwój psycho – społeczny wychowanków świetlicy – dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice

 • poprawiono samodzielność beneficjentów zadania (wychowanków świetlicy – dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice)

 • rozpowszechniono ideę wolontariatu – zaangażowano do realizacji zadania wolontariuszy

PODSUMOWANIE DRUGIEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (1 WRZESIEŃ 2016 - 31 GRUDZIEŃ 2016)

Rezultaty twarde:

 • w projekcie wzięło udział 50 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”), w tym 3 rodzeństwa po 2 dzieci

 • objęto wsparciem 47 rodzin z terenu Gminy Wadowice

 • eksponowano 1 stronę internetową

 • zrealizowano 161 h grupowych zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”

 • kierownik świetlicy „Szansa” przepracował 52 h

 • zaangażowano do projektu 10 wolontariuszy, których 7 przepracowało w tym okresie 133 h

 • zorganizowano seans kinowy i spotkanie z Mikołajem dla wychowanków świetlicy

 • zakupiono i wręczono słodkie upominki 50 dzieciom

Rezultaty miękkie:

 • zorganizowano czas wolny wychowankom świetlicy – dzieciom niepełnosprawnych pochodzącym z terenu Gminy Wadowice

 • stymulowano rozwój psycho – społeczny wychowanków świetlicy – dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice

 • poprawiono samodzielność beneficjentów zadania (wychowanków świetlicy – dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice)

 • rozpowszechniono ideę wolontariatu – zaangażowano do realizacji zadania wolontariuszy

  PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego