Trzeźwość - moja wartość

Tytuł projektu: Trzeźwość - moja wartość

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 wrzesień 2016 - 30 listopad 2016

Wysokość dotacji: 5 636 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości nadużywania alkoholu oraz promowanie wartości trzeźwości wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej powiaty: wadowicki, oświęcimski, myślenicki i suski w województwie małopolskim w okresie od 1 września do 30 listopada 2016.

W ramach projektu zostanie zorganizowany regionalny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży o tematyce przeciwdziałania problemom alkoholowym i promowania trzeźwości wśród dzieci i młodzieży oraz zostaną wydane kalendarze na rok 2017 z pracami laureatów.

WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Trzeźwość – moja wartość”

4 listopada 2016, o godzinie 10.00 odbyły się obrady komisji konkursowej w ramach konkursu „Trzeźwość - moja wartość” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Do konkursu zgłoszono 380 prac plastycznych. Tematyka prac konkursowych dotyczyła przeciwdziałania problemom alkoholowym i promowania trzeźwości. Prace zostały podzielone, zgodnie z regulaminem na 5 kategorii: klasa V, klasa VI, klasa I gimnazjum, klasa II gimnazjum, klasa III gimnazjum. Prace były oceniane oddzielnie w każdej kategorii. Kryteriami oceny prac były: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy i oryginalność. Wybrane prace z miejsc numerowanych zostały wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2017 ( kalendarze trójdzielne oraz małe kalendarzyki kieszonkowe). Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące prace:

klasa V (w kategorii oceniono 82 prace plastyczne)

I miejsce: Natalia Stuglik (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie)

II miejsce: Dagmara Spyrka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Budzowie im. Króla Kazimierza Wielkiego)

III miejsce: Oliwia Maj (Szkoła Podstawowa w Jastrzębi)

wyróżnienie: Martyna Ściera (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach)

wyróżnienie: Katarzyna Byrska (Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Kętach)

wyróżnienie: Wiktoria Elżbieciak (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Świnnej Porębie)

wyróżnienie: Dawid Dziadkowiec (Szkoła Podstawowa w Jastrzębi)

klasa VI (w kategorii oceniono 95 prac plastycznych)

I miejsce: Maja Policha (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie)

II miejsce: Anna Matuszkiewicz (Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach Łęgu)

III miejsce: Joanna Rubaszewska (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tomicach)

wyróżnienie: Zuzanna Rubaszewska (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tomicach)

wyróżnienie: Szymon Dąbrowski (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tomicach)

Klasa I gimnazjum (w kategorii oceniono 58 prac plastycznych)

I miejsce: Gabriela Drabczyk (Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach)

II miejsce: Sara Gancarczyk (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

III miejsce: Alicja Kołdras (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach)

wyróżnienie: Emilia Kępa (Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Myślenicach)

wyróżnienie: Marlena Brańka (Zespół Szkół im. 12 P. P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach)

wyróżnienie: Nikola Stuglik (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie)

wyróżnienie: Emilia Karaś (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie)

Klasa II gimnazjum (w kategorii oceniono 59 prac plastycznych)

I miejsce: Emilia Lang (Gimnazjum im. Adama Gorczyńskiego w Brzeźnicy)

II miejsce: Martyna Fierdonek (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie)

III miejsce: Ewelina Wojnar (Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach)

wyróżnienie: Karolina Kot (Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach)

wyróżnienie: Oskar Sienkiewicz (Zespół Szkół im. 12 P. P. Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach)

wyróżnienie: Julia Wykręt (Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach)

Klasa III gimnazjum (w kategorii oceniono 86 prac plastycznych)

I miejsce: Justyna Knapik (Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu)

II miejsce: Natalia Wyroba (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

III miejsce: Natalia Kowalczyk (Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku)

oraz III miejsce: Agnieszka Hodur (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

wyróżnienie: Dawid Kwarciak (Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach)

wyróżnienie: Piotr Tolarczyk (Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu)

wyróżnienie: Wiktoria Bylica (Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu)

Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM dzieciom, które przygotowały prace konkursowe.


Podsumowanie projektu

  • W ramach projektu przeprowadzono 1 konkurs o tematyce tematyce przeciwdziałania problemom alkoholowym i promowania trzeźwości wśród dzieci i młodzieży.
  • Konkursem objęto teren 4 powiatów w województwie małopolskim: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka.
  • Wydrukowano i rozpowszechniono 300 kalendarzy ściennych trójdzielnych i 4000 małych kalendarzyków (2 wzory) z pracami laureatów konkursu.
  • W konkursie wzięło udział 380 dzieci z 50 szkół i placówek, z których wyróżniono 32 osoby.


Projekty kalendarzy:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W 2016 r.


DOKUMENTACJA KONKURSOWA DO POBRANIA
ogłoszenie o konkursie2016.pdf
regulamin konkursu2016.pdf
załacznik nr 1 do regulaminu 2016.pdf

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego