Witaj na trasie – Asie!

Tytuł projektu: Witaj na trasie - Asie!

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki 

Okres realizacji: 1 maj 2016 - 30 czerwiec 2016

Wysokość dotacji: 1 200 zł

Opis projektu:

Zadanie „Witaj na trasie – Asie!” będzie polegało na zorganizowaniu integracyjnego rajdu dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego i ich rodzin. Rajd przebiegać będzie po atrakcyjnym pod względem turystycznym terenie Doliny Karpia, a jego metę pełna zabaw i niespodzianek zaplanowano na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowy KARPIK w Graboszycach. Realizację projektu zaplanowano na maj-czerwiec 2016.

Celem głównym zadania jest spełnienie potrzeby bezpłatnego dostępu do imprezy turystycznej rodzin z terenu Powiatu Wadowice wychowujących dziecko niepełnosprawne w 2016 r. Dodatkowo beneficjenci projektu skorzystają z elementów edukacji krajoznawczo-turystycznej oraz poznania atrakcyjnych metod aktywnego spędzania wolnego.

Dotacja zostanie przeznaczona na posiłek regeneracyjny dla uczestników imprezy oraz na upominki dla dzieci biorących udział w rajdzie (gadżety/drobny sprzęt sportowy, słodycze).


NOTA Z REALIZACJI IMPREZY

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach informuje, że impreza Witaj na trasie - Asie! odbyła się 3 czerwca 2016 w godz. 16.00 – 18.00 na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Karpik (Graboszyce 192, 32-640 Zator) oraz w jego okolicy.

Dzięki imprezie 60 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia skorzystało z aktywizacyjnej oferty o charakterze turystycznym. Uczestnicy rajdu Doliną Karpia nasze ASY, którzy dotarli na metę - nie żałowali. Nagrody, pyszny poczęstunek i moc zabawy - to czekało na niepełnosprawnych zawodników. Beneficjenci projektu poznali też piękno Doliny Karpia – odkryli nowe możliwości turystyczne w pobliżu miejsca zamieszkania.

Imprezę zrealizowano dzięki wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego