Wolontariusze ziemi wadowickiej

Tytuł projektu: Wolontariusze ziemi wadowickiej

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 kwiecień 2016 - 31 grudzień 2016

Wysokość dotacji: 8 000 zł

Opis projektu:

Celami zadania są:
 1. Popularyzacja i rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez organizację cyklu różnorodnych działań aktywizacyjno-promujących wolontariat w okresie kwiecień – grudzień 2016.
 2. Zwiększenie kompetencji wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu w okresie kwiecień – grudzień 2016.
 3. Dowartościowanie, zwiększenie integracji i aktywności wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu w okresie kwiecień – grudzień 2016.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat działalności wolontariackiej oraz świadomości na temat roli wolontariusza w środowisku lokalnym u młodzieży co najmniej 3 szkół w Powiecie Wadowickim.
 5. Integracja aktywnych środowisk wolontariackich ziemi wadowickiej w połączeniu nagrodzeniem wyróżniających się wolontariuszy i podniesieniem rangi młodzieżowych kół i zrzeszeń wolontariatu.
 6. Propagowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza oraz wzrost świadomości na temat roli wolontariusza w środowisku lokalnym u młodzieży Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej.


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE  PROMOCJI I  ORGANIZACJI WOLONTARIATU W 2016Wolontariat daje szansę - relacja z GALI

Gala Wolontariatu organizowana przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” odbyła się w Wadowickim Centrum Kultury w środowe południe. Spotkanie, które zaszczyciło swoją obecnością prawie 100 osób, było doskonałą okazją do przedstawienia wolontaryjnej działalności ludzi wielkich serc podejmowanych na rzecz rodzin dzieci niepełnosprawnych. Dzięki niemu, Zarząd Stowarzyszenia mógł w oficjalny sposób wyrazić swoją wdzięczność i uznanie dla wszystkich Wolontariuszy, którzy w wolnym czasie poświęcają się pracy na rzecz Podopiecznych Stowarzyszenia.

Podczas spotkania swoją działalność zaprezentowali również Wolontariusze z Kół Wolontariatu istniejących przy szkołach w pobliskich miejscowościach. Cała Gala była bowiem poświęcona działalności wolontaryjnej rozumianej w jak najszerszym stopniu, nie tylko jako działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Przebiegła ona w niezwykłej atmosferze, pełnej uśmiechu oraz wzruszeń. Wolontariusze opowiedzieli również o własnych doświadczeniach oraz korzyściach płynących z podejmowanej przez nich działalności.

Patronat Honorowy nad Galą Wolontariatu objął Burmistrz Wadowic, Mateusz Klinowski, a patronat medialny wydarzenia sprawował portal informacyjny beskidzka24 oraz Małopolska Kronika Beskidzka.

Impreza jest częścią projektu "Wolontariusze ziemi wadowickiej". Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W ramach działań projektowych zrealizowano:

 1. galę "WOLONTARIAT DAJE SZANSĘ"
 2. spotkania informacyjna dla młodzieży w szkołach
 3. spotkanie integracyjne dla wolontariuszy
 4. szkolenia dla wolontariuszy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu
 5. wydano kalendarz dla młodzieży
 6. zorganizowano występ wolontariuszy dla dzieci niepełnosprawnych 

Beneficjentami projektu były 3 grupy dzieci i młodzieży:

 1. wolontariusze z Centrum Wolontariuszy przy Stowarzyszeniu
 2. wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu oraz potencjalni wolontariusze z terenu Powiatu Wadowice i Powiatu Oświęcim
 3. pośrednio pozostałe dzieci, młodzież i młodzi ludzie z terenu Powiatu Wadowice i Powiatu Oświęcim.

Nasz projekt w liczbach:

 • 100 uczestników gali wolontariatu
 • 3 spotkani w szkołach
 • 64 uczestników spotkań w szkołach
 • 25 uczestników spotkania integracyjnego dla wolontariuszy
 • 32 uczestników szkoleń dla wolontariuszy

Zaplanowane działania były odpowiedzią na potrzebę propagowania idei wolontariatu, zachęcania młodych ludzi do podejmowania pracy wolontariusza oraz zmotywowanie i poprawę kompetencji już działających wolontariuszy.

Rozpoczęto proces integracji różnych centrów i kół wolontariatu na ziemi wadowickiej.


PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego