Aktywność sposobem na integrację osób niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Aktywność sposobem na integrację osób niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2017 - 31 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu:

Działania z zakresu integracji osób niepełnosprawnych są prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” od 14 lat. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają dobroczynny wpływ aktywności, szczególnie sportowej na zdrowie i integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz skłaniają do ich kontynuacji i rozwijania w roku 2017.

W ramach projektu zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wadowice, które korzystają z oferty wsparcia Stowarzyszenia. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej pozwoli osobom z niepełnosprawnością do korzystania z projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano:

  • zajęcia z nauki i doskonalenia pływania z instruktorem (miejsce: Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach),

  • zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej (miejsce: Wadowice, ul. Kochanowskiego 1, os. XX lecia 1, ul. Zegadłowicza 1) ,

  • udział beneficjentów projektu w organizowanej przez Stowarzyszenie V Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami (miejsce: Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach),

  • udział beneficjentów projektu w organizowanej przez Stowarzyszenie spartakiadzie integracyjnej (miejsce: Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy Karpik w Graboszycach).

Rodziny objęte wsparciem skorzystają z bezpłatnych, systematycznych sportowych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla swoich niepełnosprawnych członków rodziny, które będą dostosowane do ich wieku, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia. Realizacja zadania przyczyni się do aktywacji osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone cele.

Zaktywizowano i zintegrowano z otoczeniem 41 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wadowice poprzez zapewnienie im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęć sportowych zajęć rekreacyjno - rehabilitacyjnych w roku 2017, co było celem głównym projektu.

Osiągnięto cele szczegółowe. Usprawniono i systematycznie pobudzano osób z niepełnosprawnością do podjęcia aktywności własnej (dzięki dostosowaniu oferty zajęciowej do potrzeb poszczególnych beneficjentów projektu). Zwiększono stopień integracji i pewności siebie osób z niepełnosprawnością objętych projektem. Zachęcono osoby z niepełnosprawnością objęte projektem do podejmowania rywalizacji sportowej. Zwiększono dostęp osób z niepełnosprawnością objętych projektem do infrastruktury rekreacyjno-sportowej (specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, Krytej Pływalni). Udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością (dzięki organizacji wsparcia bez pobierania opłat). Upowszechniono dobroczynny wpływ kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych (dzięki działaniom informacyjno-promocyjnym)

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego