Ćwiczę ja, ćwiczysz ty - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Ćwiczę ja, ćwiczysz ty - prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 marzec 2017 - 31 lipiec 2017

Wysokość dotacji: 4 000 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy: rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia z terenu Powiatu Wadowickiego.

Główny cel zadania: usprawnienie dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w okresie marzec – lipiec 2017 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych.

Dotacja zostanie przeznaczona na: pokrycie kosztów pracy specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Zaplanowano realizację 100 godzin indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone rezultaty zgodnie z korektą kosztorysu zadania. Najważniejszym rezultatem zadania było usprawnienie 12 beneficjentów projektu. Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach.

  • Udzielono rzeczowego wsparcia w postaci specjalistycznych usług dla 12 dzieci niepełnosprawnych. Zrealizowano 100 godzin zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów, zatrudniono do projektu 2 rehabilitantów.

  • Poprawiono sprawność 90 % beneficjentów projektu w zakresie motoryki małej i dużej (wg subiektywnej oceny specjalistów prowadzących wsparcie na podstawie obserwacji dzieci i informacji zwrotnych od ich rodziców).

  • Zmniejszono deficyty dzieci w sferze układu kostnego i mięśniowego u 70 % beneficjentów (wg subiektywnej oceny specjalistów prowadzących wsparcie na podstawie obserwacji dzieci i informacji zwrotnych od ich rodziców).

  • Zmniejszono deficyty dzieci w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy u 70 % beneficjentów (wg subiektywnej oceny specjalistów prowadzących wsparcie na podstawie obserwacji dzieci i informacji zwrotnych od ich rodziców).

  • Pobudzono beneficjentów do podjęcia aktywności własnej oraz poprawa ich wiary we własne możliwości u 80 % beneficjentów(wg subiektywnej oceny specjalistów prowadzących wsparcie na podstawie obserwacji dzieci i informacji zwrotnych od ich rodziców).

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego