Dofinansowanie udziału wkładu własnego Stowarzyszenia Dać Szansę” w Wadowicach w projekcie „Kiedy będziemy samodzielni... - wieloaspektowe wsparcie aktywizujące dla osób niepełnosprawnych

Tytuł projektu: Dofinansowanie udziału wkładu własnego Stowarzyszenia Dać Szansę” w Wadowicach w projekcie „Kiedy będziemy samodzielni... - wieloaspektowe wsparcie aktywizujące dla osób niepełnosprawnych

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 październik 2017 - 29 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu:

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach wnioskuje o pozyskanie części wkładu własnego niezbędnego do projektu pt: „Kiedy będziemy samodzielni... - wieloaspektowe wsparcie aktywizujące dla osób niepełnosprawnych” realizowanego zgodnie z umową ZZO/000176/06/D.

Wkład własny dotyczy etapu projektu realizowanego w okresie 1.10 2017 – 29.12.2017. Stowarzyszenie stara się o środki finansowe w kwocie 10.000 zł, które zostaną wykorzystane w tym terminie.

Wnioskowany wkład własny przyczyni się do realizacji celu projektu, który został określony jako: „zwiększenie sprawności i samodzielności grupy 215 beneficjentów projektu (osób niepełnosprawnych w wieku 0-25 lat z powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice w woj. małopolskim) poprzez zapewnienie im uczestnictwa w ciągłej wieloaspektowej terapii aktywizacyjnej prowadzonej w specjalistycznej placówce Wadowicach”.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego