E

Energetyczne uRUCHomienie

Tytuł projektu: Energetyczne uRUCHomienie

Projekt dofinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 lipiec 2017 - 30 listopad 2017

Wysokość dotacji: 9 000 zł

Opis projektu:

Główny cel zadania: aktywizacja ruchowa dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w okresie lipiec - listopad 2017 dzięki organizacji cyklu bezpłatnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych na basenie oraz w salach rehabilitacyjnych.

Cele szczegółowe:

  1. rozwój motoryki dużej i małej beneficjentów projektu z deficytami rozwojowymi

  2. zmniejszenie deficytów beneficjentów projektu w sferze układu kostnego i mięśniowego

  3. zmniejszenie deficytów beneficjentów projektu w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy

  4. pobudzanie beneficjentów projektu do podjęcia aktywności własnej oraz wzmocnienie ich wiary we własne możliwości

sposób realizacji celów 1-4: organizacja zajęć indywidualnych z zakresu rehabilitacji na basenie oraz sali rehabilitacyjnej dopasowanych do potrzeb każdego beneficjenta projektu

  1. wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością

sposób realizacji: organizacja specjalistycznego wsparcia dla beneficjentów projektu bez pobierania opłat od rodzin

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najważniejszym rezultatem zadania było uaktywnienie ruchowe beneficjentów projektu (25 dzieci i młodzieży). Trwałość rezultatów projektu utrzyma się pod warunkiem kontynuacji i wzmacniania działań Stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kolejnych latach.

  • Udzielono rzeczowego wsparcia w postaci specjalistycznych usług dla 25 dzieci niepełnosprawnych. Zrealizowano 200 godzin zajęć rehabilitacyjnych dla beneficjentów (w tym 50 godzin na sali rehabilitacyjnej i 150 godzin na basenie), zatrudniono do projektu 2 rehabilitantów. Zakupiono zestaw pomocy do zajęć, które podniosły jakość i uatrakcyjniły zajęcia aktywizacyjne.

  • Zaobserwowano pozytywną zmianę w zakresie podejmowania aktywności własnej oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości u beneficjentów projektu. 

  • Nastąpiła poprawa sprawności w zakresie motoryki małej i dużej u beneficjentów projektu.

  • Nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie zmniejszenia deficytów w sferze układu kostnego i mięśniowego u beneficjentów.

  • Nastąpiła pozytywna zmiana w zakresie zmniejszenia deficytów w sferze zaburzeń równowagi i wad postawy u beneficjentów.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego