II Wadowicka Gala Wolontariatu

Tytuł projektu: II Wadowicka Gala Wolontariatu

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 październik 2017 - 31 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 4 000 zł

Opis projektu:

CEL GŁÓWNY: Popularyzacja i rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży oraz integracja środowiska wolontariuszy Powiatów Wadowice i Oświęcim w Małopolsce Zachodniej poprzez organizację gali promującej wolontariat w 2017.

POTRZEBA: Stowarzyszenie widzi potrzebę budowania relacji i integrowania wolontariuszy z regionalnych kół i centrów wolontariatu oraz stworzenie realnej płaszczyzny kontaktu i wymiany doświadczeń wolontariuszy. Trzeba również promować wolontariat w środowisku lokalnym, aby przybliżyć jego ideę Małopolanom i inspirować młodzież do działania. Odpowiedzią na potrzeby będzie organizacja imprezy integrującej środowisko wolontariuszy - II Wadowickiej Gali Wolontariatu.

ADRESACI ZADANIA: Wolontariusze z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu „Dać Szansę”, Wolontariusze ze szkolnych kół i centrów wolontariatu oraz potencjalni wolontariusze z Powiatu Wadowice i Oświęcim oraz Mieszkańcy Małopolski (odbiorcy działanie promocyjnych).

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone rezultaty zgodnie z korektą kosztorysu zadania.

 1. Zwiększono poczucie sprawstwa oraz podniesiono samoocenę u 100 wolontariuszy biorących uczestnictwo w projekcie. Oficjalne zaproszono na galę 100 aktywnych wolontariuszy i ich opiekunów. Zakupiono i wręczono pakiety nagród dla 30 wyróżniających się wolontariuszy. Nagrody dla wolontariuszy przekazano na ręce ich nauczycieli/ opiekunów. Zebrano subiektywne oceny imprezy od wolontariuszy w niej uczestniczących.

 2. Poprawiono nastawienie społeczności lokalnej wobec wolontariuszy, zwiększono wiedzę społeczności lokalnej na temat idei wolontariatu. Szacunkowo - działania promocyjne dotarły do 10 000 osób, w tym 1000 młodzieży. Zebrano informacje na temat liczby polubień i wyświetleń postów, zasięgu artykułów internetowych, zebrano komentarze i informacje zwrotne od czytelników. Oceniono zainteresowanie podjęciem działań wolontariackich przez nowych/ potencjalnych wolontariuszy Stowarzyszenia.

 3. Umożliwiono spotkanie się 100 wolontariuszy ich opiekunów na II Wadowickiej Gali Wolontariatu, która odbyła się 5 listopada 2017 w Wadowicach. Sporządzono listę obecności na imprezie. Przygotowano dokumentację fotograficzną imprezy.


Na II Wadowickiej Gali Wolontariatu swoją działalność wolontariacką zaprezentowały następujące szkoły/ organizacje:
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera, 
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, 
 • Zespół Szkół nr 2 w Choczni, 
 • Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Łączanach, 
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach, 
 • Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach, 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy, 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach im. ks. Franciszka Gołby, 
 • Zespół Szkół im. 12 Pułku Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach, 
 • Zespół Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
PROJEKT ZAKOŃCZONYOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU W 2017 r. PN. Promocja i organizacja wolontariatu
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego