Kopytka niosą mnie

Tytuł projektu: Kopytka niosą mnie

Projekt dofinansowany przez: Gminę Brzeźnica

Okres realizacji: 1 wrzesień 2017 - 30 październik 2017

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu: 

Celem zadania jest organizacja zajęć z jazdy konnej łączących elementy rehabilitacji i terapii dla co najmniej 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Brzeźnica (podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę”) w okresie wrzesień – październik 2017.

Podsumowanie projektu: 

 • w projekcie wzięło udział 7 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z Gminy Brzeźnica
 • zrealizowano 21 h zajęć z jazdy konnej dla beneficjentów projektu
 • zaangażowano do projektu 1 gospodarstwo agroturystyczne i 1 koordynatora
 • dokonano aktualizacji 1 strony internetowej
 • udzielono wsparcia rodzinom dotkniętym niepełnosprawnością
 • stymulowano rozwój fizyczny beneficjentów
 • zwiększono umiejętności beneficjentów do nawiązywania relacji interpersonalnych
 • zachęcono beneficjentów do otwarcia się na nowe aktywności
 • wzmocniono wiarę beneficjentów we własne możliwości
 • poprawiono samoocenę oraz umiejętność kontroli emocji beneficjentów
 • wzmocniono i usprawniono motorykę małą u beneficjentów
 • wzmocniono i usprawniono motorykę dużą u beneficjentów
PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego