Małopolskie krajobrazy - na obrazy!

Tytuł projektu: Małopolskie krajobrazy - na obrazy!

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 lipiec 2017 - 30 listopad 2017

Wysokość dotacji: 3 000 zł

Opis projektu:

Cel główny projektu: rozwój aktywności Stowarzyszenia "Dać Szansę" związanej z działalnością kulturalną na rzecz mieszkańców Małopolski Zachodniej łączącej wzmacnianie tożsamości regionalnej i integracyjny wymiar sztuki w roku 2017.

Zakres zaplanowanych działań: wyjazdowy integracyjny plener malarski do Białego Dunajca, integracyjne warsztaty folklorystyczne na Podhalu, ogólnodostępna wystawa artystyczna w Wadowickiej Bibliotece Publicznej oraz działania informacyjno-promocyjne na terenie Małopolski.

Ważne terminy:
  • 10 sierpnia 2017: plener malarski i warsztaty folklorystyczne dla Beneficjentów Projektu
  • 5 - 25 września 2017: wystawa prac projektowych w Wadowickiej Bibliotece Publicznej
  • 16 września 2017, godz. 11.00: wernisaż wystawy "Małopolskie krajobrazy - na obrazy! w Wadowickiej Bibliotece Publicznej 

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone rezultaty:

  1. Zrealizowano 1 akcję promocyjno-informacyjną, w tym: dokonano aktualizacji 1 strony internetowej oraz wysłano komplet materiałów informacyjnych na temat projektu do materiałów do 9 mediów. 2 portale internetowe zamieściły teksty o projekcie. 

  1. Zorganizowano 1 wystawę prac i przedmiotów inspirowanych małopolskim folklorem powstałych w wyniku projektu w Wadowickiej Bibliotece Publicznej. Zwiedzający mieli do dyspozycji Zeszyt pamiątkowy. 

  2. Zorganizowano 1 wyjazdowy plener malarski oraz 1 warsztaty folklorystyczne dla grupy 50 osób.


PROJEKT ZAKOŃCZONYOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE KULTURY W 2017 r. PN. Mecenat Małopolski
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego