Moja forma - dobra forma!

Tytuł projektu: Moja forma - dobra forma!

Projekt dofinansowany przez: Gminę Kalwaria Zebrzydowska

Okres realizacji: 13 czerwiec 2017 - 8 wrzesień 2017

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu: 

Celem projektu jest usprawnienie 15 dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych korzystających z opieki Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez zapewnienie im zajęć ruchowych z wykorzystaniem bieżni w roku 2017. Projekt pozwoli na wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.

Podsumowanie projektu: 

Osiągnięte rezultaty twarde:

 • w projekcie wzięło udział 15 dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością z Gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • zaangażowano 2 rehabilitantów, 1 koordynatora i 1 osoby sprzątającą
 • przeprowadzono 60 godzin zajęć z rehabilitantem
 • zakupiono 1 bieżnię do ćwiczeń i rehabilitacji
 • zakupiono 1 komplet plastrów rehabilitacyjnych

Osiągnięte rezultaty miękkie

 • stymulowano rozwój fizyczny osób objętych projektem
 • zachęcano dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ruchu i aktywności sportowej
 • wzmocniono wiarę osób objętych projektem we własne możliwości
 • wzmocniono i usprawniono motorykę małą i dużą u osób objętych projektem
 • poprawiono stopień integracji dzieci niepełnosprawnych objętych projektem w środowisku rówieśniczym
 • upowszechniono dobroczynny wpływ kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego