Ruszamy się, integrujemy się

Tytuł projektu: Ruszamy się, integrujemy się

Projekt dofinansowany przez: Gminę Andrychów

Okres realizacji: 1 luty 2017 - 31 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 6 000 zł

Opis projektu:

Działania z zakresu kultury fizycznej są prowadzone przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” od 14 lat. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają dobroczynny wpływ sportu na zdrowie i integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz skłaniają do ich kontynuacji i rozwijania w roku 2017 w ramach zadania publicznego „Ruszamy się, integrujemy się”.

W ramach projektu zostaną zorganizowane sportowe zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Andrychów, które korzystają z oferty wsparcia Stowarzyszenia. Wybór różnych form aktywizacji ruchowo – sportowej pozwoli osobom z niepełnosprawnością do korzystania z projektu przez cały rok, niezależnie od pogody. Zaplanowano:

  • zajęcia z nauki i doskonalenia pływania z instruktorem (miejsce: Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach),

  • zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej (miejsce: Wadowice, ul. Kochanowskiego 1, os. XX lecia 1, ul. Zegadłowicza 1).

Rodziny objęte wsparciem skorzystają z bezpłatnych, systematycznych sportowych zajęć rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla swoich niepełnosprawnych członków rodziny, które będą dostosowane do ich wieku, rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia. Realizacja zadania przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie projektu

Zwiększono stopień aktywności fizycznej 25 osób z niepełnosprawnością z Gminy Andrychów, w tym: nastąpiło przezwyciężenie negatywnych reakcji na ruch i uwrażliwienie na ruch osób objętych projektem oraz pobudzenie osób objętych projektem do podjęcia aktywności fizycznej. Przeprowadzono 75 godzin indywidualnej terapii rehabilitacyjnej i 75 godzin zajęć na basenie. 

Zachęcano Beneficjentów projektu do do udziału w imprezach sportowych (spartakiadzie , zawodach pływackich) finansowanych z roku 2017 z innych źródeł, w ramach których mogli się oni integrować w środowisku rówieśniczym.

Nastąpiła poprawa/ utrzymanie stanu zdrowia 80 % beneficjentów projektu wg ich indywidualnych możliwości, w tym: stymulowano ich rozwój fizyczny, wzmocniono i usprawniono ich motorykę małą i dużą.

Nastąpiło wzmocnienie wiary beneficjentów projektu we własne możliwości. Nastąpiła poprawa poczucia pewności siebie 80 % beneficjentów projektu.

Upowszechniono dobroczynny wpływ kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych dzięki przeprowadzeniu 1 cyklu działań informacyjnych na temat projektu w internecie.

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2017 r.


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego