Szansa - dobry adres V

Tytuł projektu: Szansa - dobry adres V

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2017 - 31 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 33 700 zł

Opis projektu:

Celem głównym projektu „SZANSA – dobry adres V” jest objęcie co najmniej 50 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat, pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego w okresie marzec – grudzień 2017 w ramach świetlicy SZANSA.

Zakres rzeczowy zadania: organizacja czasu wolnego dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach (w postaci grupowych zajęć pedagogicznych) oraz organizacja integracyjnego seansu kinowego i spotkania z Mikołajem dla wychowanków świetlicy ich rodzin i prowadzenie dożywiania wychowanków świetlicy.

Miejsce: os. XX -lecia 19/1, Wadowice (zajęcia świetlicowe), Wadowickie Centrum Kultury (impreza mikołajkowa).

Podsumowanie projektu (pierwszy okres sprawozdawczy):

 • Najważniejszym rezultatem projektu w pierwszym okresie sprawozdawczym było zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi.
 • Zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W pierwszym okresie sprawozdawczym w projekcie wzięło udział 39 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”). Objęto wsparciem 37 rodzin.
 • Zapewniono specjalistyczną opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Zaangażowano do projektu: 1 kierownika świetlicy, 6 pedagogów. Dodatkowo zatrudniono : 1 kierownika świetlicy – ze względu na zmianę na tym stanowisku w kwietniu oraz 2 pedagogów – ze względu na konieczność organizacji zastępstw. Zrealizowano 187 grupowych zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”. Kierownik świetlicy przepracował 75 godzin.
 • Zwiększono zaangażowanie wolontariuszy w pracę świetlicy. Do projektu zaangażowano 10 wolontariuszy, którzy przepracowali w pierwszym okresie sprawozdawczym 187 h
 • Realizowane zajęcia stymulowały rozwój psycho - społecznego wychowanków świetlicy, dzięki czemu poprawiła się samodzielność beneficjentów zadania wychowanków świetlicy oraz stan zdrowia/ lub rozwoju społecznego poszczególnych beneficjentów projektu.

Podsumowanie projektu (drugi okres sprawozdawczy):

 • Najważniejszym rezultatem projektu w drugim okresie sprawozdawczym było zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w prowadzonej dla nich placówce. Pomogło to rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne w opiece nad nimi.
 • Zagospodarowano czas wolny dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W drugim okresie sprawozdawczym w projekcie wzięło udział 56 dzieci niepełnosprawnych pochodzących z terenu Gminy Wadowice (wychowanków świetlicy „Szansa”). Objęto wsparciem 53 rodziny (wśród beneficjentów były 3 rodzeństwa po 2 dzieci).
 • Zapewniono specjalistyczną opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Zespół projektowy stanowili w drugim etapie: 1 kierownik świetlicy, 6 pedagogów. Zrealizowano 176 grupowych zajęć pedagogicznych dla beneficjentów zadania w ramach świetlicy „Szansa”. Kierownik świetlicy przepracował 50 godzin.
 • Zwiększono zaangażowanie wolontariuszy w pracę świetlicy, którzy przepracowali w pierwszym okresie sprawozdawczym 141 h
 • Realizowane zajęcia stymulowały rozwój psycho - społecznego wychowanków świetlicy, dzięki czemu poprawiła się samodzielność beneficjentów zadania wychowanków świetlicy oraz stan zdrowia/ lub rozwoju społecznego poszczególnych beneficjentów projektu.
 • Zwiększono stopień integracji dzieci z niepełnosprawnością w środowisku rodziny i rówieśników dzięki organizacji imprezy mikołajowej w Wadowickim Centrum Kultury w grudniu.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W okresie: marzec – grudzień 2017 objęto w ramach świetlicy SZANSA pomocą opiekuńczo-terapeutyczną przy jednoczesnym zagospodarowaniu ich czasu wolnego 57dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkującej tereny Gminy Wadowice w wieku 2 – 24 lat (co było celem głównym zadania). Czas wolny dla dzieci niepełnosprawnych w ramach świetlicy SZANSA w Wadowicach zorganizowano w ramach prowadzenia grupowych zajęć pedagogicznych i prowadzenia dożywiania wychowanków świetlicy oraz poprzez zorganizowanie imprezy Mikołajkowej.

W okresie: marzec – grudzień 2017 zrealizowano cele szczegółowe: pedagodzy prowadzący zajęcia dbali o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego, rozwijanie ich indywidualnych zdolności i zainteresowań, pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin oraz aktywizowali społecznie i integrowali dzieci i młodzież biorącą udział w projekcie.

PROJEKT ZAKOŃCZONYKup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego