TU-RE-K-S czyli górskie uaktywnienie II

Tytuł projektu:„TU-RE-K-S” czyli górskie uaktywnienie II

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Okres realizacji: 1 lipiec 2017 - 31 sierpień 2017

Wysokość dotacji: 30540,63 zł

Opis projektu:
Główny cel zadania: Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej dzięki organizacji w roku 2017 tygodniowego integracyjnego wyjazdu integracyjnego w góry łączącego elementy turystyczne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia „Dać Szansę” i ich opiekunów z terenu powiatu  wadowickiego i oświęcimskiego. Za pośrednictwem wyjazdu będzie rozwijana i wzmacniana aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach. 

Rekrutacja:

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie:

  1. Osoby niepełnosprawne (22 osoby) – główni beneficjenci projektu. Wiek osób niepełnosprawnych: 1 – 35 lat. Przyczyna niepełnosprawności osób niepełnosprawnych: zespół Downa, autyzm, niepełnosprawności sprzężone, wada genetyczna, upośledzenie umysłowe itp. (wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności). Miejsce zamieszkania: Powiat Wadowice, Powiat Oświęcim.
  2. Opiekunowie osób niepełnosprawnych (21 osób). Osoby sprawujące stałą, całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (rodzice lub najbliżsi krewni) oraz towarzyszące im w proponowanych aktywnościach. Opiekunowie zapewnią osobom niepełnosprawnym poczucie komfortu, bezpieczeństwa i rodzinną atmosferę sprzyjającą integracji w większej grupie. Osoby pełnoletnie. Miejsce zamieszkania: Powiat Wadowice, Powiat Oświęcim.
Podsumowanie projektu:

Najważniejszym rezultatem projektu jest poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej dzięki organizacji w roku 2017 wyjazdu dla osób niepełnosprawnych z opiekunami połączonego z szeregiem imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Rezultat ten będzie wzmacniany i utrwalany w kolejnych latach dzięki realizacji podobnych do wnioskowanego zadań.

Udzielono rzeczowego wsparcia w postaci zorganizowanego wyjazdu dla osób niepełnosprawnych z opiekunami połączonego z szeregiem imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. Były to 22 osoby niepełnosprawne z 21 opiekunami. Zaangażowano pedagoga i 1 wolontariusza (animatorów). Zorganizowano 1 tygodniowy integracyjny wyjazd integracyjny w góry łączący elementy turystyczne, rekreacyjne, kulturalne i sportowe.

Pobudzono osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie do samodzielnego podejmowania aktywności w różnych dziedzinach. Nastąpiła poprawa w zakresie ukształtowania u beneficjentów umiejętności społecznych, pracy w grupie, gier zespołowych, dochodzenia do porozumienia i negocjowania. Nastąpiła poprawa w zakresie ukształtowania u beneficjentów umiejętności wyrażania emocji. Wzrósł poziom wyedukowania kulturalnego i uwrażliwienia na kulturę regionalną u uczestników projektu. U uczestników projektu nastąpiła poprawa w zakresie planowania czasu wolnego. U beneficjentów zadania propagowano aktywność sportową. Rozwinięto wolontariat na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych. 
Otwarty Konkurs Ofert z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2017 r.
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego