Uzależnienia niszczą marzenia

Tytuł projektu: Uzależnienia niszczą marzenia

Projekt dofinansowany przez: Województwo Małopolskie

Okres realizacji: 1 wrzesień 2017 - 30 listopad 2017

Wysokość dotacji: 5 389 zł

Opis projektu:
 • Projekt dotyczy: przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży.
 • Główny cel zadania: zwiększenie świadomości na temat przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej powiaty: wadowicki, oświęcimski, myślenicki i suski w województwie małopolskim w okresie od 1 września do 30 listopada 2017.
 • Przewidywani uczestnicy: uczniowie klas V – VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z powiatów: Wadowice, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Myślenice; uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 5 kategorii. 
 • Przewidywane działania: organizacja regionalnego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży o tematyce przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu; wydanie i dystrybucja kalendarzy na rok 2018, z pracami laureatów konkursu, działania promocyjno-informacyjne na obszarze 4 powiatów województwa małopolskiego.
Zaproszenie do udziału w konkursie:

Zapraszamy do udziału w regionalnym konkursie plastycznym „Uzależnienia niszczą marzenia”

 • Zapraszamy uczniów klas V-VII szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Powiatów: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka w województwie małopolskim do wykonania prac plastycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.
 • Na prace czekamy do 30 października 2017 w biurze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnoprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 1 listopada 2017.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a ich prace plastyczne zostaną wykorzystane w projektach kalendarzy na rok 2018. Wszystkie szkoły i placówki, które wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania i kalendarze. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz na stronie internetowej www.dacszanse.pl.
2017 ogłoszenie o konkursie.pdf

RAPORT Z OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Uzależnienia niszczą marzenia

6 listopada 2017, o godzinie 11.00 odbyły się obrady komisji konkursowej w ramach konkursu „Uzależnienia niszczą marzenia” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Do konkursu zgłoszono 302 prace plastyczne, z których 300 poddano ocenie. 2 prace zostały odrzucone ze względów formalnych (wykonali je uczniowie z klasy IV, a konkurs był przewidziany dla uczniów od V klasy). Tematyka prac konkursowych dotyczyła przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz palenia tytoniu.

Prace zostały podzielone na 5 kategorii: klasa V, klasa VI, klasa VII, klasa II gimnazjum, klasa III gimnazjum. Dodatkowo, utworzono 6 kategorię: szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Prace były oceniane oddzielnie w każdej kategorii. Kryteriami oceny prac były: zgodność z tematyką konkursu, estetyka pracy i oryginalność.

WYNIKI KONKURSU

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące prace:

klasa V (w kategorii oceniono 58 prac plastycznych)

 • I miejsce: Filip Rajda (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Wadowicach)
 • II miejsce: Gabriela Kuszneruk (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu)
 • III miejsce: Wiktoria Zając (Zespół Szkół im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej w Jaroszowicach)
 • III miejsce: Joanna Galos (Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce)
 • wyróżnienie: Milena Jaworska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie)
 • wyróżnienie: Amelia Pawełczyk (Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Michał Rusinek (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witkowicach)
 • wyróżnienie: Helena Kasprzyk (Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Oliwia Urbanik (Szkoła Podstawowa im.Władysława Orkana w Wiśniowej)

klasa VI (w kategorii oceniono 78 prac plastycznych)

 • I miejsce: Grzegorz Chlipała (Szkoła Podstawowa im.Władysława Orkana w Wiśniowej)
 • II miejsce: Natalia Wojtala (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku)
 • III miejsce: Zuzanna Balonek (Szkoła Podstawowa  im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach )
 • III miejsce: Martyna Stybak (Szkoła Podstawowa  im. Władysława Broniewskiego w Graboszycach)
 • wyróżnienie: Helena Matusiak (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku)
 • wyróżnienie: Eryk Drabczyk (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie)
 • wyróżnienie: Zofia Placek (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
 • wyróżnienie: Bartosz Wiktor (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)

klasa VII (w kategorii oceniono 77 prac plastycznych)

 • I miejsce: Emilia Maślona (Szkoła Podstawowa w Woźnikach)
 • II miejsce: Joanna Rubaszewska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
 • II miejsce: Emilia Adamik (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach)
 • III miejsce: Malwina Trzeciak (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Andrychowie)
 • III miejsce: Roksana Bajda (Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce)
 • wyróżnienie: Oliwia Koniorczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach)
 • wyróżnienie: Anna Haja (Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce)
 • wyróżnienie: Adrianna Cichostępska (Stowarzyszenie SZANSA w Oświęcimiu)

Klasa II gimnazjum (w kategorii oceniono 44 prace plastyczne)

 • I miejsce: Gabriela Jarosz (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)
 • II miejsce: Julia Lasek (Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi nr 2 w Choczni)
 • II miejsce:Karolina Dąbroś (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)
 • III miejsce: Urszula Czebotar (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Martna Jedynowicz (Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Marcin Momot (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Jagoda Bibrzycka (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Weronika Grończak (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)

Klasa III gimnazjum (w kategorii oceniono 15 prac plastycznych)

 • I miejsce: Amelia Kantor (Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu)
 • II miejsce: Wiktoria Gawlik (Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach)
 • III miejsce: Sylwia Makusek (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni)

szkoły specjalne i SOSW (w kategorii oceniono 28 prac plastycznych)

 • I miejsce: Karolina Prus (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie)
 • II miejsce: Weronika Krasoń (Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach)
 • III miejsce: Wiktoria Szerszeń (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Internat w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Katarzyna Piórek (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie)
 • wyróżnienie: Natalia Sabuda (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie)
 • wyróżnienie: Szymon Granat (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- Internat w Oświęcimiu)
 • wyróżnienie: Ewelina Łukasik (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach)


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć założone rezultaty zgodnie z korektą kosztorysu zadania. Najważniejszym rezultatem projektu jest zwiększenie świadomości na temat przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej powiaty: wadowicki, oświęcimski, myślenicki i suski w województwie małopolskim w okresie od 1 września do 30 listopada 2017. Rezultat ten jest podtrzymywany i pogłębiany dzięki corocznie organizowanym przez Stowarzyszenie „Dać Szansę” konkursom plastycznym.

 • Zwiększono świadomość na temat przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej powiaty: wadowicki, oświęcimski, myślenicki i suski w województwie małopolskim. 

 • Przekazano prozdrowotne przesłanie zawarte w kalendarzach szerszej grupie odbiorców: całym klasom, rodzinom, osobom prywatnym i instytucjom. 

 • Zainteresowano problematyką projektową mieszkańców powiatów: Wadowice, Oświęcim, Myślenice i Sucha Beskidzka. Przeprowadzono 1 akcję promocyjno – informacyjnej związaną z projektem. 

 • Rozwinięto partnerstwo na rynku lokalnym na rzecz edukacji w zakresie zapobiegania uzależnieniom.

 • Zainteresowanoproblematyką przeciwdziałania narkomanii, HIV/AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu dzieci, w tym zachęcano je do samodzielnego poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy. Zwiększono świadomość uczestników konkursu na temat wpływu tytoniu, narkotyków i wirusa HIV na zdrowie. 

 • Poprawiono samoocenę i kreatywność dzieci – uczestników konkursu, wspierano rozwój osobowości i motywowano dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne, zwiększano chęci dzieci do rozwijania aktywności plastycznej i udziału w zmaganiach konkursowych. 

 • Zakupiono i wręczono 43 nagrody dla 43 laureatów konkursu.

 • Rozwinięto działania wolontariackie w zakresie promocji zdrowego stylu życia i zapobiegania uzależnieniom. 

 • Zwiększono zainteresowanie konkursem nauczycieli szkół objętych zasięgiem projektu i zwiększono ich chęci do inspirowania i motywowania dzieci biorących udział w konkursie. 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W OBSZARZE DZIEDZINIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM W 2017 R.
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego