V Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Tytuł projektu: V Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 październik 2017 - 30 listopad 2017

Wysokość dotacji: 600 zł

Opis projektu:

Głównym celem zadania jest rozwój i popularyzacja aktywności sportowej osób niepełnosprawnych poprzez organizację otwartych dla niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Powiatu Wadowice zawodów na basenie w roku 2017. Do wzięcia udziału w zawodach zostaną zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wadowice.

Dotacja zostanie przeznaczona na nagrody dla zawodników.

Miejsce realizacji zadania: Kryta Pływalnia „Delfin” w Wadowicach (ul. Bałysa 1, 34-100 Wadowice).

REGULAMIN V WADOWICKIEJ GALI PŁYWACKIEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
 2. Stowarzyszenie powołuje Dyrektora Sportowego, który koordynuje przygotowania i przebieg gali pływackiej.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na basenie dziecko przebywa w obecności opiekuna (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Zarówno dziecko jak i opiekun nie ponoszą kosztów wejścia na basen.
 5. Przebywając na hali basenowej należy podporządkować się do regulaminu wewnętrznego krytej pływalni.
 6. Pozostałe osoby towarzyszące mogą przebywać na trybunach.
 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW Sport.
 8. Nieobecność zawodnika na imprezie sportowej należy natychmiastowo zgłosić Dyrektorowi Sportowemu imprezy.
 9. Organizator ustala limit uczestników (100 osób).
 10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 11. Listy startowe wraz z podziałem konkurencji ustalone zostaną po zakwalifikowaniu zawodników.
 12. Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie ratowników, oraz obsługę medyczną.
 13. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest harmonogram godzinowy imprezy.
 14. Uczestników oraz opiekunów prosimy o punktualne przybycie.
 15. Wszelkich informacji udziela Dyrektor Sportowy oraz biuro zawodów.

HARMONOGRAM IMPREZY

08:00- odprawa wolontariuszy i obsługi sędziowskiej w sali konferencyjnej;

08:30- przygotowania techniczne do przeprowadzenia imprezy;

09:30- wpuszczanie zawodników cz. I zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;

10:00- otwarcie cz. I zawodów;

10:15- start zawodników cz. I (basen rekreacyjny), wręczanie nagród;

12:00- zakończenie cz. I, przerwa;

12:30- wpuszczanie zawodników cz. II zawodów na halę basenową, rejestracja zawodników;

13:00- otwarcie cz. II zawodów;

13:15- start cz. II (basen sportowy);

15:00- zakończenie cz. II - wręczenie nagród, oficjalne zamknięcie zawodów.


PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zaspokojono potrzebę dostępu do bezpłatnej aktywności w dziedzinie kultury fizycznej dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowice w 2017 r. Rezultat jest trwały i będzie wzmacniany poprzez działania Stowarzyszenia na rzecz aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w kolejnych latach.

Osiągnięte rezultaty miękkie:


 • Rozpowszechniono ideę krzewienia kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Wadowice. Promowano otwarte imprezy sportowe jako sposób na integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem.
 • Czynnie promowano aktywizujący sport osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Powiatu Wadowice.
 • Pobudzano osoby niepełnosprawne biorące udział w projekcie do podjęcia aktywności fizycznej oraz wzmocnienia wiary we własne możliwości.
 • Rozwinięto wolontariat na rzecz integrującego sportu.

Osiągnięte rezultaty twarde:


 • Zorganizowano 1 otwarte, integracyjne zawody na basenie dla osób niepełnosprawnych.
 • W projekcie wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych zawodników/ amatorów z Powiatu Wadowickiego.
 • Wysłano 1 komplet materiałów informacyjnych do mediów, zaktualizowano 1 stronę internetową.
 • Zaangażowano 2 wolontariuszy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego