Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami

Tytuł projektu: Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnoprawnościami

Projekt dofinansowany ze środków: Ministra Sportu i Turystyki

Okres realizacji: 1 wrzesień 2017 - 30 listopad 2017

Wysokość dotacji: 9 740 zł

Opis projektu:

W ramach zadania zostaną zorganizowane zawody pływackie pt. "Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami." Głównymi beneficjentami projektu będą dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności z województwa małopolskiego oraz śląskiego. Ze względu na różne dysfunkcje uczestników ustalamy limit 100 pływaków (decyduje kolejność zgłoszeń). Rekrutacja będzie poprzedzona umieszczeniem materiałów informacyjno- promocyjnych w formie ulotek, plakatów, treści internetowo- prasowych. W przypadku wycofania zawodnika/zawodników z imprezy organizator przeprowadzi dodatkowy nabór.
Celem głównym zadania jest aktywizacja oraz integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z obszarów województwa małopolskiego oraz śląskiego. 


 

Regulamin zawodów:

 1. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach
 2. Stowarzyszenie powołuje Dyrektora Sportowego, który koordynuje przygotowania i przebieg gali pływackiej.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Na basenie dziecko przebywa w obecności opiekuna (na jedno dziecko przypada jeden opiekun). Zarówno dziecko jak i opiekun nie ponoszą kosztów wejścia na basen.
 5. Przebywając na hali basenowej należy podporządkować się do regulaminu wewnętrznego krytej pływalni.
 6. Pozostałe osoby towarzyszące mogą przebywać na trybunach.
 7. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW Sport.
 8. Nieobecność zawodnika na imprezie sportowej należy natychmiastowo zgłosić Dyrektorowi Sportowemu imprezy.
 9. Organizator ustala limit uczestników (100 osób).
 10. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rywalizacji jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 11. Listy startowe wraz z podziałem konkurencji ustalone zostaną po zakwalifikowaniu zawodników.
 12. Organizator zapewnia uczestnikom wsparcie ratowników, oraz obsługę medyczną.
 13. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest harmonogram godzinowy imprezy.
 14. Uczestników oraz opiekunów prosimy o punktualne przybycie.
 15. Wszelkich informacji udziela Dyrektor Sportowy oraz biuro zawodów.

Podsumowanie projektu:

Udało się zrealizować cel główny zadania - zaktywizowano oraz zintegrowano dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z obszarów województwa małopolskiego oraz śląskiego dzięki organizacji 26 listopada 2017 w Wadowicach gali pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie działania projektowe zrealizowano zgodnie z harmonogramem zadania w okresie od 1 września do 30 listopada 2017. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie imprezą, Zarząd Stowarzyszenie zdecydował o zwiększeniu liczby uczestników imprezy ze 100 do 120 .


Wadowicka Gala Pływacka Osób z Niepełnosprawnościami odbyła się 26 listopada 2017. Wzięło w niej udział 120 niepełnosprawnych zawodników z Województwa Małopolskiego i Ślaskiego. Zawody prowadziło 6 sędziów z pomocą 10 wolontariuszy. Zawodnicy wzięli udział w konkurencjach: "Wyławianie", Już pływam", "Styl grzbietowy", Styl klasyczny", "Styl dowolny". Dwie pierwsze konkurencje odbyła się na małym basenie, trzy kolejne - na dużym basenie. Każdy zawodnik otrzymał pakiet nagród oraz posiłek regeneracyjny. Impreza została udokumentowana na fotografiach.

Osiągnięto założone rezultaty zadania:
- zaktywizowano osoby niepełnosprawne poprzez ich udział w cyklicznie organizowanej  imprezie sportowej
- zintegrowano dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami z obszarów województwa małopolskiego i śląskiego
- zintegrowano trenerów- instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi (nastąpiła wymiana doświadczeń)
- promowano zdrowy i aktywny stylu życia
- wyrównano szanse dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do rywalizacji sportowej
- wyselekcjonowano najlepszych pływaków do zawodów pływackich na szczeblu centralnym (mierzono czasy zawodników)
- każdy uczestnik został nagrodzony i poczuł się zwycięzcą, co zmobilizowało ich do dalszych treningów pływackich
- na imprezie zbudowano pozytywne emocje związane z rywalizacją sportową


Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego