Wadowickie filmowe Mikołajki

Tytuł projektu: Wadowickie filmowe Mikołajki

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 listopad 2017 - 15 grudzień 2017

Wysokość dotacji: 2 000 zł

Opis projektu:

Cel główny projektu:spełnienie potrzeby upowszechnienia kultury wśród rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi (głównie dziećmi) poprzez zorganizowanie dla nich imprezy mikołajkowej w Wadowickim Centrum Kultury w grudniu 2017 roku. Impreza jest adresowana do rodzin będącymi pod opieką Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu Powiatu Wadowice.

Beneficjenci zadania: 100 osób, w tym osoby niepełnosprawne (głównie dzieci i młodzież) oraz ich opiekunowie z terenu Powiatu Wadowice.

W ramach zadania zostanie zorganizowana impreza mikołajkowa dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia w Wadowickim Centrum Kultury i ich rodzin. Osoby niepełnosprawne, ich rodzeństwo i opiekunowie zostaną zaproszeni na bajkowy seans filmowy do sali kinowej. Po jego zakończeniu na scenę wkroczy Mikołaj, który w towarzystwie wolontariuszy – aniołków, wręczy dzieciom uczestnikom spotkania ze słodyczami. 

Miejsce imprezy mikołajkowej: Wadowice, Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1. 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Najważniejszym rezultatem zadania było zaspokojenie potrzeby dostępu do bezpłatnej aktywności w dziedzinie kultury osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi Stowarzyszenia „Dać Szansę” i ich rodzin z terenu Powiatu Wadowice w 2017 r. Rezultat jest trwały i utrzyma się dzięki kontynuacji i wzmacnianiu działań Stowarzyszenia na rzecz aktywności kulturalnej osób niepełnosprawnych w kolejnych latach.

Osiągnięto rezultaty miękkie:

  • Przekazano beneficjentom wzorce aktywnego kulturalnego spędzania czasu wolnego. Otwarto beneficjentów projektu na kulturę.
  • Kształtowano wrażliwość artystyczną u niepełnosprawnych uczestników projektu oraz rozszerzano ich wyobraźnię.
  • 120 beneficjentów projektu poczuło magię świat Bożego Narodzenia.
  • Wzbudzono poczucie satysfakcji i dowartościowania u osób niepełnosprawnych i ich rodzeństwa oraz rodziców.
  • Wzrosło doświadczenie wolontariuszy w ramach wspomagania imprez kulturalnych.

Osiągnięto rezultaty twarde:

  • Zorganizowano 1 imprezę kulturalną o świątecznym charakterze.
  • W imprezie wzięło udział 120 beneficjentów.
  • Wręczono 50 upominków.
  • Zaangażowano 5 wolontariuszy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego