Witaj na trasie - Asie II

Tytuł projektu: Witaj na trasie Asie II

Projekt dofinansowany przez: Powiat Wadowicki

Okres realizacji: 1 maj 2017 - 30czerwiec 2017

Wysokość dotacji: 1 500 zł

Opis projektu:

Zadanie „Witaj na trasie – Asie! II” będzie polegało na zorganizowaniu integracyjnego rajdu dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wadowickiego i ich rodzin. Rajd przebiegać będzie po atrakcyjnym pod względem turystycznym terenie Doliny Karpia, a jego metę pełną zabaw i niespodzianek zaplanowano na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowy KARPIK w Graboszycach. Realizację projektu zaplanowano na maj-czerwiec 2017.

Celem głównym zadania jest spełnienie potrzeby bezpłatnego dostępu do imprezy turystycznej osób z terenu Powiatu Wadowice opiekujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny w 2017 r. Dodatkowo beneficjenci projektu skorzystają z elementów edukacji krajoznawczo-turystycznej oraz poznają, atrakcyjne metody aktywnego spędzania wolnego.

Dotacja zostanie przeznaczona na: posiłek regeneracyjny dla uczestników imprezy oraz na upominki dla osób niepełnosprawnych biorących udział w rajdzie.

Miejsce realizacji zadania:Dolina Karpia (rajd), Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy KARPIK, Graboszyce 192, 32-640 Zator (meta rajdu).

Witaj na trasie – Asie! II” - relacja z imprezy

2 czerwca 2017 zorganizowano rajd turystyczny: „Witaj na trasie – Asie! II”. Miał on charakter rodzinny (przeznaczony dla niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia i ich rodzin) i nieodpłatny, a jego powiatowa ranga przyczyniła się do skutecznej promocji inicjatyw turystycznych dla osób niepełnosprawnych.

Goście imprezy bawili w pięknej Dolinie Karpia, gdzie mogli zwracać uwagę na turystyczno-krajoznawcze walory okolicy oraz ciekawe okazy fauny i flory. Dopisała piękna pogoda, więc na mecie rajdu słońce powitało aż 160 uczestników, w tym 60 osób niepełnosprawnych. Meta na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego KARPIK w Graboszycach była miejscem, gdzie wszyscy bawili się wspólnie i odpoczywali przy poczęstunku, a dzieci wzięły udział w aktywnościach ruchowo-sportowych z nagrodami.

Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki pomocy 5 wolontariuszy.

Dzięki dotacji Powiatu Wadowickiego mogliśmy pokazać, że turystyka i ruch na świeżym powietrzu to wspaniały pomysł na rodzinne spędzanie czasu wolnego dla wszystkich – bez względu na wiek i sprawność.

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 • Promowano turystykę osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Powiatu Wadowickiego oraz promowano rodzinne imprezy turystyczne jako sposobu na integrację osób niepełnosprawnych z otoczeniem.
 • Przybliżono beneficjentom projektu piękno Doliny Karpia. 
 • Zwiększono motywację beneficjentów projektu do odkrywania możliwości turystycznych w pobliżu miejsca zamieszkania.
 • Zwiększono motywację beneficjentów do aktywnego spędzania wolnego. Zwiększono chęci beneficjentów do podejmowania aktywności własnej.
 • Wsparto i dowartościowano osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
 • Zwiększono doświadczenie wolontariuszy Stowarzyszenia w dziedzinie organizacji imprez turystycznych.
 • Zwiększono stopień integracji i beneficjentów w większej grupie.
 • Przeprowadzono 1 cykl działań informacyjnych na temat projektu.
 • Zorganizowano 1 integracyjną plenerową imprezę turystyczną dla 160 osób.
 • Zakupiono nagrody dla osób niepełnoprawnych oraz posiłek regeneracyjny dla 160 osób.
 • Zaangażowano 5 wolontariuszy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego