Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem bazy sportowej Gminy Tomice

Tytuł projektu: Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem bazy sportowej Gminy Tomice

Projekt dofinansowany przez: Gminę Tomice

Okres realizacji: 1 marzec 2017 - 30 czerwiec 2017

Wysokość dotacji: 1 000 zł

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Tomice. Wybór zajęć na basenie pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością do korzystania z projektu niezależnie od pogody. Podopieczni Stowarzyszenia z terenu Gminy Tomice będą mogli po raz pierwszy uczestniczyć w zajęciach na terenie Gminy Tomice - jak najbliżej miejsca zamieszkania.

W ramach projektu, dzieci wraz z opiekunami skorzystają z basenu mieszczącego się w Hotel Radocza Park, gdzie będą się uczyć i doskonalić umiejętności pływania. PODSUMOWANIE PROJEKTU
  • W projekcie wzięło udział 10 dzieci z niepełnosprawnością z Gminy Tomice. Zwiększono ich stopień aktywności fizycznej poprzez zaproszenie ich na basen do Radoczy. Dzieci objęte projektem były systematycznie pobudzanie do podjęcia aktywności fizycznej.
  • Zorganizowano łącznie 32 podwójnych zajęć na basenie dla dzieci niepełnosprawnych z opiekunem. W trakcie zajęć, beneficjenci projektu przygotowywali się do udziału w integracyjnych imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie. 
  • Dzieci były zachęcane do rywalizacji sportowej i poprawiały swoje umiejętności  pływackie.
  • Stymulowano rozwój fizyczny dzieci objętych projektem, nastąpiło  wzmocnienie i usprawnienie motoryki dzieci objętych projektem. 
  • Wzmocniono wiarę beneficjentów projektu we własne możliwości.
  • Dzięki przeprowadzeniu  1 cyklu działań informacyjnych na temat projektu, upowszechniono dobroczynny wpływ kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych.
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego