Aktywność - start!

Tytuł projektu: Aktywność - start!

Projekt dofinansowany przez: Gminę Kalwaria Zebrzydowska

Okres realizacji: 4 czerwiec 2018 - 31 sierpień 2018

Wysokość dotacji: 5 000 zł

Opis projektu: 

Celem projektu jest zaktywizowanie i usprawnienie co najmniej 12 dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych korzystających z opieki Stowarzyszenia „Dać Szansę” z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska poprzez zapewnienie im zajęć ruchowych z w roku 2018. Projekt pozwoli na wsparcie rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.

Podsumowanie projektu: 

  • w projekcie wzięło udział 15 dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością z Gminy Kalwaria Zebrzydowska
  • przeprowadzono 112 godzin zajęć z rehabilitantem
  • zakupiono 1 komplet plastrów rehabilitacyjnych
  • stymulowano rozwój fizyczny osób objętych projektem
  • zachęcono dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ruchu i aktywności sportowej
  • wzmocniono wiarę osób objętych projektem we własne możliwości
  • wzmocniono i usprawniono motorykę małą i dużą u osób objętych projektem
  • poprawiono integrację dzieci niepełnosprawnych objętych projektem w środowisku rówieśniczym
  • upowszechniono dobroczynny wpływ kultury fizycznej na zdrowie i integrację osób niepełnosprawnych

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego