Cała naprzód!

Projekt dofinansowany przez: Gminę Wadowice

Okres realizacji: 1 marzec 2018 – 31 grudzień 2018

Wysokość dotacji: 10 000 zł

Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest integracja poprzez rehabilitację i aktywizację ruchową co najmniej 30 osób niepełnosprawnych i osób starszych z terenu Gminy Wadowice w okresie marzec – grudzień 2018 poprzez zapewnienie im w ramach działań Stowarzyszenia „Dać Szansę” zajęć i aktywności sportowo – rehabilitacyjnych.

Zaplanowano: zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne na sali rehabilitacyjnej, udział beneficjentów projektu w organizowanej przez Stowarzyszenie VI Wadowickiej Gali Pływackiej Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto zostanie zakupiony zestaw pomocy do zajęć i sprzętu sportowego na basen.

Kup cegiełkę i wesprzyj budowę Centrum 
Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Terapeutycznego